Radar · Miljö

WWF uppmanar Östersjöländer att återställa floden Oder

Fiskdöden i floden Oder är en ekologisk katastrof som riskerar att även hota Östersjön, skriver WWF i ett öppet brev till Österjöländernas regeringar.

Fiskdöden som drabbat floden Oder mellan Polen och Tyskland är en ekologisk katastrof, skriver WWF i ett öppet brev till Östersjöländernas regeringar. Organisationen vill se akuta åtgärder för att skydda och återställa floden, vars tillstånd också är ett hot mot Östersjön.

Mer än 100 ton död fisk har plockats upp från floden Oder i Polen och Tyskland under sommaren. I dag går Världsnaturfonden (WWF) ut med ett öppet brev ställt till de åtta EU-länder som gränsar till Östersjön, med en uppmaning att gemensamt hantera situationen i Oder och förhindra liknande katastrofer i framtiden.

– Vi är oerhört oroade över den ekologiska katastrof som vi ser har utvecklas i floden Oder. Vi uppmanar regeringar kring Östersjön att agera, då vi är oroade för potentiell negativ påverkan på Östersjön där floden rinner ut, säger Johanna Fox, chef för det internationella Östersjöprogrammet på WWF.

Grundorsaken till den omfattande fiskdöden är fortfarande inte fastställd. En teori om kvicksilverförgiftning har avfärdats, och Polens premiärminister Mateusz Morawiecki har hävdat att ”enorma mängder med kemiskt avfall” troligen har dumpats i floden, utan att precisera anklagelsen.

Giftig alg

Det som kan sägas med säkerhet är att vattnet i Oder har förhöjda salthalter, då vattenprover påvisat en specifik alg som blommar i vatten med just höga salthalter. Algen släpper då ifrån sig giftiga ämnen som är dödliga för fiskar och skaldjur. I kombination med höga vattentemperaturer och låga vattennivåer – som i sig kan ha en negativ inverkan på akvatiskt liv genom att bland annat bidra till att syrebrist kan uppstå – innebär det än värre påverkan från algblomningen.

Enligt Johanna Fox kan förhöjda salthalter till exempel orsakas av spillvatten från gruvverksamhet, men vad som har hänt i just det här fallet är som sagt oklart, både vad gäller grundorsaken eller kombinationseffekter.

– Vi är kritiska till den långsamma responsen från den polska regeringen som inte har haft systematisk övervakning av vattenkvaliteten i floden, det här hade kunnat upptäckas tidigare. Men vi tycker att man ska blicka framåt och inom ramen för Helcom, Helsingforskonventionen, hjälpas åt att hantera den akuta situationen.

Varningssignal

Helsingforskonventionen är en överenskommelse mellan Östersjöns strandstater om att värna miljön i Östersjön. Katastrofen i Oder riskerar att påverka Östersjöns ekosystem och bör ses som en varningssignal, menar WWF.

– Östersjön är redan ett av världens mest förorenade innanhav, och vi måste jobba gemensamt för att få bukt med problemen. Vi förväntar oss att regeringarna agerar gemensamt och gör det man kan för att hjälpas åt. Man borde inom Helcom även ta fram en handlingsplan för att adressera den här typen av situationer, för att säkra ett bra informationsutbyte, dela expertis och resurser, säger Johanna Fox.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod att tio ton död fisk plockats upp ur floden. Enligt WWF rör det sig om mer än 100 ton. 

Läs mer: 

Tyskland: Flera orsaker till fiskdöd

Mysteriet med fiskdöd i Oder ökar

Havet blir valfråga i Sydsverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV