Glöd · Panelen

Panelen: Vilka frågor pratas det för lite om i valdebatten?

Vi pratar för lite om klimatkrisen, är det vanligaste svaret från panelen denna vecka.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Det talas alldeles för lite om hur vi ska säkra en värld värd namnet för våra barn och efterföljande generationer. Medan Europa brinner står de populistiska utspelen gällande hur lite vi måste förändra status quo som spön i backen. Våra unga förtjänar svar från våra politiker på frågan: Vad gjorde du när du visste hur illa det stod till med planeten?
Frida Berry Eklund, 43 år, verksamhetsledare, Våra barns klimat

– Blev det inte märkligt tyst när Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna avslöjades medverka i samhällsfarlig korruption? Kalla Faktas bombnedslag av avslöjande borde skapat en explosion av förstasidesnyheter och ansvarsutkrävande av partiledare. Men det blev tyst. Vi behöver ett allvarligt samtal om pengars inflytande över vår demokrati. Vi prata om att säkra alla människors oberoende, ekonomiska makt och demokratiska inflytande med en basinkomst.
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet

Jämställdhetsfrågorna! Dessa låg högt upp bland väljarnas viktigaste frågor inför valen 2010 och 2014, men nu finns de inte ens med på topp tio och de nämns knappt i partiledardebatterna. Likaså det ökande dödliga relationsvåldet mot kvinnor, det får inte alls samma uppmärksamhet som gängvåldet. Sedan är bostadspolitiken – läs bostadsbristen – frånvarande i valdebatten, liksom långtidsarbetslösheten.
Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

I montaget syns paneldeltagarna Frida Berry Eklund, 43 år, verksamhetsledare, Våra barns klimat, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna
I montaget syns paneldeltagarna Frida Berry Eklund, 43 år, verksamhetsledare, Våra barns klimat, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Anna-Carin Hall, 60 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna. 

– Jag är orolig för att riksdagspartierna förordar fortsatt ökad tillväxt och
konsumtion som en del i klimatomställningen. Det är ju tillväxten som är
orsaken till klimat- och miljökrisen. Genom att envist driva en arbetslinje skapar vi dessutom ett samhälle där många människor stressas och känner sig
otillräckliga. Vi behöver en lugnare ekonomisk utveckling mot livskvalitet för
alla genom basinkomst och mer resurser till offentlig sektor, ekologiskt
jordbruk och självförsörjning på livsmedel.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt

Hur stimulerar vi till en bredare dialog och fundamental förnyelse av hur vi tänker och gör? Vilka frågeställningar och målbilder kan inspirera nytänkande och vilja till förändring som främjar välmående människor på en välmående planet? Hur kan vi respektera alla människor och åsikter med nyfikenhet? Hur kan vi skapa mer utrymme för det som verkligen är värdefullt, meningsfullt och vackert? Hur stoppar vi kommersialiseringen av basala mänskliga behov som till exempel rätten till bostäder och rent vatten?
Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet (svaret kommer från alla i partiet)

 Det är ju helt tyst om bostadsfrågan. Det beror nog på att den har avförts som en politisk fråga för att misskötas av marknaden. Men den borde vara central i en social välfärd. Alla är beroende av en välfungerande bostad till rimlig kostnad.
Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för Partiet Vändpunkt, Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet och Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
I montaget syns paneldeltagarna Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för Partiet Vändpunkt, Maria Ottoson, 49 år, medlem, partiet Initiativet och Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen. 

Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Och åter klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Klimatet. Och åter klimatet. Därför går 2 000 Skiftet-aktiva ut precis innan valet och hänger upp 160 000 dörrhängare som informerar om klimatvalet den 11:e september.
Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet

– Världen står inför en klimatkris och våra politiker försöker bräcka varandra i vem som sänker bränsleskatterna mest. Det är djupt oroande. Vi behöver en debatt om hur vi kommer ner till nettonoll-utsläpp till 2045 eller tidigare. Jag vill se en debatt som bygger på IPCC-rapporten och politiska förslag i linje med den. Det innefattar frågor kring konsumtion, energiförbrukning och energislag, överföringskapacitet, transportslag, skattepolitik mm. Vilka olika vägval kan vi ta i den resan? Nu försöker politikerna invagga oss i att det räcker med den gröna omställningen av industrin i Norrland och det är ju inte sant.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

– Miljö och klimat! Vi och våra barn och barnbarn berörs redan av artdöd och brinnande skogar. Europas floder bokstavligen kokar och vattendragen i de svenska fjällen är varmare än någonsin – fisk flyr och fauna dör. Ändå står partierna kvar i sandlådan och leker med populismen. Var är valfläsket för en samhällstransformation bortom de fossila bränslena? Varför styr inte vetenskapens alarmklockor eller IPCCs rapporter? Var är de ökade resurserna för att återställa våtmark och biologisk mångfald? 
Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet, Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning och Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden. 

– Det svenska biståndet. Två stora partier går till val på att drastiskt minska biståndet i en tid när människors behov av stöd är enormt. Vi står inför en brant uppförsbacke i många av de globala utmaningar som vi måste hantera. Konsekvenserna av att då välja att vända världen ryggen och ta pengar från de som har allra minst, för att finansiera satsningar på hemmaplan, borde det pratas mycket mer om.
Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv

– Många väljare anser att djurens rättigheter är en viktig valfråga, men det märks inte i valdebatten. Djurens Rätts undersökning visar att det är stor skillnad mellan partiernas djurpolitik.
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker

– Swedwatch hade gärna sett en diskussion om företagens ansvar när det gäller miljö och mänskliga rättigheter. På vilket sätt kan stat och företag konkret bidra till den jämlika klimatomställning som vi vet behöver göras. Det hade också varit välkommet med en seriös diskussion om vad bistånd faktiskt är och hur bistånd både kan stärka klimatarbetet och förebygga kriser och konflikter.
Ami Hedenborg, 51 år, pressansvarig, Swedwatch

I montaget syns paneldeltagarna Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv, Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Ami Hedenborg, 51 år, pressansvarig, Swedwatch
I montaget syns paneldeltagarna Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv, Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Ami Hedenborg, 51 år, pressansvarig, Swedwatch. 

– Tusentals dör i värmen. Europas floder torkar ut till avlånga sandlådor. Tiotals ton död fisk bärgas ur Oder. Hälften av Europas yta omfattas torkar. Temperaturerna når 47 grader och skogar förvandlas till gigantiska eldhav. Klimatkatastrofen är inte en politisk fråga. Det handlar inte om vad vi tycker. Det handlar om vår fortsatta vilja att leva. Klimatkatastrofen går som en tyst viskning genom valrörelsen. Det borde vara tvärtom. Klarar vi inte klimatkatastrofen klarar vi heller ingenting annat. 
William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen

– Klimat och miljö har nästan helt försvunnit. Den viktigaste frågan för framtiden blir dold bakom höjda elpriser och konsekvenser av kriget i Ukraina. Det saknas en röst som vågar ställa krav på starka miljöpolitiska åtgärder utan tanke på populistiska konsekvenser. Vi saknar också det sociala perspektivet. Diskussionen om ett socialt skyddsnät, som inte låter människor falla igenom, men inte heller låter individen fastna utan ger möjligheter att få folk att lyfta och utvecklas. LSS-frågan behöver debatteras. Försäkringskassans bedömningar likaså. Finns säkert mer att debattera. Nu är allt koncentrerat kring gängkriminalitet och energikris, viktiga frågor, men för framtiden behövs en mer framåtriktad valdebatt.   
Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna

I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna
I montaget syns paneldeltagarna William Grönlund, 47 år, talesperson Klimatalliansen och Charlotte Klötz, 68 år, styrelseledamot Folkliberalerna. 

– Som EU-parlamentariker tycker jag att det pratas för lite om varför vi har gett bort makten till EU i många väldigt avgörande frågor. Vi har inte ens möjlighet att bestämma över en sådan enkel fråga som momsen på våra bränslepriser. Jag kommer kämpa för att öka Sveriges självbestämmande och vill poängtera att det är av yttersta vikt att vi har en stark regering på hemmaplan som vågar stå upp för Sverige nere i Bryssel och säger nej till dåliga förslag även när det är jobbigt.
Jessica Stegrud, 51 år, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna

– Det kan aldrig pratas för mycket om KLIMATFRÅGAN. Det är vår tids stora ödesfråga och den blir reducerad till en fråga om kärnkraft eller inte i valrörelsen. Det är sorgligt och ovärdigt den utmaning vi står inför.
Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

– Mycket! Miljöfrågan har reducerats till kärnkraft, el och bensinpriser. Vad hände med våtmarkerna, haven, stränderna och skogen? Och var är djuren i det politiska samtalet? Jag tycker det är sorgligt att vi begränsar det demokratiska samtalet till det vi har framför näsan här och nu. Vi behöver tänka längre och vidare. 
Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet 

I montaget syns paneldeltagarna Jessica Stegrud, 51 år, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet
I montaget syns paneldeltagarna Jessica Stegrud, 51 år, EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna, Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet.