Radar · Miljö

Arktis smältande havsis snabbar upp försurning av havet

När havsisen försvinner snabbas havets upptagning av koldioxid upp.

Den smältande havsisen på Arktis innebär inte bara höjda havsnivåer (och minskad reflektion av solens strålar). Havet försuras också i snabbare takt. Det visar en ny forskningsstudie.

När havsistäcket i Arktis smälter så försvinner också barriären mellan havet och luften. Det gör att koldioxidupptaget ökar, vilket leder till surare vatten och ett rubbat ekosystem.

I en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science, och som bland annat forskare på Göteborgs universitet deltagit i, jämfördes data av många års vattenprover som gjorts under expeditioner från och med 1994. Även de fysiska förutsättningarna för expeditionerna har ändrats sedan dess.

Sjunkande pH

– Det är en lång tidsserie mätningar av pH-värdet, som har gjorts i den Arktiska oceanen. De äldsta är från en expedition 1994, då var istäcket utsträckt och tjockt och man mätte i råkarna mellan isflaken. Under expeditionen 2014 kunde fartyget Oden gå i öppet vatten halvvägs från Sibirien till Nordpolen, säger Leif Anderson, forskare i marin kemi på Göteborgs universitet och en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Resultaten visar att pH-värdet sjunkit med 0,1 på pH-skalan under 30 år och forskarna uppskattar att det kommer att fortsätta sjunka med ytterligare 0,3 fram till sekelskiftet.

Förändringen i surhetsgrad har gått 3-4 gånger snabbare i Arktis än i andra hav och det beror dels på  den nya direktkontakten mellan hav och luft, men också på att kallare vatten kan ta till sig mer koldioxid.

Marina livet påverkas

Ett resultat av försurningen är att det marina livet påverkas.

– Växtplankton som tar upp koldioxid gynnas av klimatförändringen. Värre är det för andra arter. Vingsnäckorna är en art som har skal av aragonit som de bildar av kalcium och karbonatjoner. Vi har uppmätt allt lägre nivåer av mättnadsgraden av aragonit i havet på våra expeditioner, säger Leif Anderson i pressmeddelandet.

Vingsnäckorna är också en viktig basföda för många valar som normalt vandrar upp i ishaven för att äta upp sig.

Att haven försuras beror också på uppvärmningen av tundran i Sibirien, då stora mängder organiskt kol frigörs och rinner ut i de sibiriska floderna, och bryts ner till bland annat koldioxid.

– Alltsammans är följdeffekter av klimatförändringarna och mer öppet vatten i Arktis förstärker effekten, säger Leif Anderson.

Läs mer:

Rekordlitet istäcke på Antarktis

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV