Glöd · Debatt

Polisen borde övervaka licensjakten på varg 2023

I januari nästa år kommer 75 vargar skjutas.

I januari, om en månad, kommer 75 stycken vargar få skjutas. Skriver författarna i dagens debatt. Innan de fortsätter med att berätta om hur 80 vargar dödas illegalt varje år och att antalet jakttillsynsmän minskat drastiskt de senaste åren.

Berörda länsstyrelser i vårt land har meddelat hur omfattande licensjakten på varg kommer bli i januari 2023. Totalt kommer 75 stycken vargar få skjutas inom mellersta rovdjursförvaltningsområdet i Sverige. Detta kommer ske i de fem länen; Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Detta på uppdrag av Naturvårdsverket, som även låter meddela att vargen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. Men ingenstans står att läsa hur detta ska kontrolleras.
Det har aldrig fått skjutas så många som 75 stycken vargar på en licensjakt sedan jaktformen återinfördes 2010 efter att vargen fridlystes 1966. Detta gör ju att man kan anta att även antalet jägare som anmäler sig för jakt på varg kommer stiga markant.

Många är de jägare och tamdjursbönder som skulle önska sig en nollvision på varg i vårt land. Detta visar sig ju bland annat i forskarnas siffror som säger att ungefär 20 % av Sveriges vargar dödas illegalt varje år, vilket är en siffra på runt 80 stycken individer. Det i sig är ju ett bevis på att vargarna i vårt land lever under ständigt hot och faktiskt skulle behöva ett bättre skydd än det de har i dag.

Vad skulle då vara bättre än bland annat jakttillsynsmän? En jaktillsynsmans uppgift är att övervaka efterlevnaden av de lagar och regler som finns för jakt. Men antalet jakttillsynsmän har minskat drastiskt i Sverige. 2016 fanns det 230 stycken och 2020 var de så få som 127 stycken. Tio län i landet saknar helt jakttillsynsmän och inga nya har utbildats sedan hösten 2018.
Man kan ju då lätt tycka att utan jakttillsynsmän borde inte jaktformer på fridlysta och utrotningshotade djur ens få bedrivas.

Så med anledning av den stora bristen på jakttilssynsmän i Sverige anser vi i Revolution Rov att polisen borde lägga resurser på att övervaka licensjakten på varg 2023. Det har under de senaste åren på licensjakt på björn gjorts gemensamma insatser av polisen, som då arbetat tillsammans med länsstyrelsernas personal för att kontrollera att dessa licensjakter bedrivits på ett regelrätt sätt, de har bland annat kontrollerat jaktlicenser, fordon och nykterhet.

2019 påträffades 17 åtlar som inte fanns registrerade hos länsstyrelserna och därmed var olagliga. Samma år upptäckte polisen i Västerbotten tre fall med omständigheter som gjorde att anmälan om grovt jaktbrott upprättades. Det handlade om hundsläpp vid åtel och bilanvändning.

Så vår fråga blir hur Naturvårdsverket och länsstyrelserna tänker att de ska säkra och garantera att licensjakten på varg 2023 går rätt till utan speciellt många jakttilssynsmän? Att rätt antal vargar blir skjutna, på rätt plats? Att jägarna nyktrat till efter jul- och nyårsfirande, och vem vet någon för- eller efterfest med jaktlaget? Att de faktiskt anmält sig till Naturvårdsverkets registrering för licensjakt på varg?

För inte kan ni väl luta er tillbaka och enbart lita på jaktledarna, ur en jägarkår med stor tystnadskultur? Risken att bli ertappad vid illegal, eller felaktigt utförd jakt är faktiskt minimal i Sverige, inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn. Där merparten av tillsynen vid jakt sker på frivillig basis. Kommer ni ta hjälp av polisen även under vargjakten, precis som under björnjakten?