Radar · Integritet

Ny rapport: Nio av tio handelsanställda övervakas på jobbet

Jenny Wrangborg är en av författarna till rapporten Ständigt övervakad på jobbet.

Storebror har stor koll på dig som arbetar inom lager och butik i Sverige. Det visar en ny undersökning från Handelsanställdas förbund.

På onsdagen höll Arenagruppen ett seminarium om Handelsanställdas förbunds nya rapport Ständigt övervakad på jobbet. I rapporten har utredarna Jenny Wrangborg och Cecilia Berggren undersökt hur vanligt det är med bevakning inom handeln och hur detta upplevs av de anställda.

Rapporten visar att nio av tio anställda inom lager utsätts för bevakning på jobbet, vilket påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt.

– Många anger att den sociala kontakten påverkas negativt, man vågar inte prata och ha trevligt. Arbetstempot dras upp och arbetsbelastningen ökar. Man har hela tiden den här känslan av att allt man gör bedöms. Vi ser också att det leder till ökad konkurrens och minskad sammanhållning mellan arbetskamrater. Det blir ett fokus på det mätbara, antal plock eller just det som kameran kan visa, säger Jenny Wrangborg. 

Rapporten visar dessutom att många arbetsgivare inte informerar de anställda om övervakningen, vilket är ett brott mot GDPR.

– En stor anledning till att man inte har kännedom om vilken typ av bevakning som förekommer är helt enkelt för att arbetsgivarna inte informerar om det. Enligt GDPR är det något man måste göra när man behandlar personuppgifter. Men runt hälften har inte fått någon information kring om det finns eller inte, säger Jenny Wrangborg.