Radar · Miljö

Två nya flyglinjer startas till Sälen – hotar skidnäringen på sikt

Från och med julhelgerna kommer det flygas mer till och från Sälen.

Delvis statligt ägda SAS startar nu två flyglinjer från Danmark till Sälen i Dalarna. Man kommer att flyga från både Köpenhamn och Aalborg i Danmark. Det ökade flygandet till området bidrar till klimatkrisen som hotar fjällnäringen som fenomen menar kritiker.

Linjen från Köpenhamn börjar trafikeras i december och flyg kommer att gå torsdagar och söndagar under vintersäsongen. Linjen från Aalborg startar också i december med trafik på samma dagar.

– Korta flyg- och transfertider i kombination med en förstklassig alpin familjeprodukt i Sälenfjällen ger oss en stor fördel på marknaden inom alpin vintersemester, säger Gunnar Lenman, vd på Scandinavian mountains airport som driver Sälens flygplats.

Vill inte kommentera kritik

Syre kontaktade Anders Bjernulf, kommunikationschef för Scandinavian mountains airport, och bad att få en kommentar till den kritik som säger att det är tondövt att starta flyglinjer som bidrar till uppvärmningen av klimatet och i slutändan fjällen som skidort. Men Anders Bjernulf har valt att inte återkomma med ett svar.

I ett pressmeddelande i samband med beskedet säger han:

– Det finns ett stort uppdämt behov av att kunna resa utomlands. Pandemin har gjort att danskarna under en tid haft svårare att åka på skidsemester. Sälenfjällen erbjuder populära resmål för skidälskande danskar och det är fantastiskt kul att nu kunna göra dem lättillgängliga igen med dessa direktlinjer.

Hot mot skidnäringen i Sälen

Vi håller oss på jorden är en politiskt obunden ideell organisation vars mål är att sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och att verka för ett minskat flygresande.

Ordförande Maja Rosén är kritisk till startandet av nya flyglinjer.

– Förutom ironin i att flyga fler människor till Sälen, och därmed ytterligare försämra möjligheterna att fortsätta med skidnäringen där, är det mest anmärkningsvärda att det alls är tillåtet att utöka flygresandet i det oerhört akuta läge vi befinner oss i, säger hon.

– Om vi ska ha en chans att nå klimatmålen finns inget utrymme för nöjesflyg och politikerna borde ta ansvar för att omgående minimera detta.

Organisationen bedriver som Syre tidigare rapporterat om en kampanj för att få fler att leva flygfritt, ”Prata flyg!”. Den går ut på att genom samtal i vardagen stötta alla att våga prata om flyg och klimat med sin omgivning.

Flyget står för en stor del av den negativa klimatpåverkan som pågår just nu
Flyget står för en stor del av den negativa klimatpåverkan som pågår just nu. Foto: Hasse Holmberg/TT

Fler flyglinjer startas inom kort

Även mellan Örnsköldsvik och Arlanda startas nya flyglinjer. Det är 
Amapola flyg som ska trafikera linjen från och med augusti. Inledningsvis med två turer per dag och de trappar sedan upp med fler avgångar med början i september.

Avgångarna är till för affärsresenärer och nöjesresenärer som ser fram emot en helg i huvudstaden.

– Med rätt produkt är vi säkra på att linjen kommer att kunna bära sig trots all osäkerhet som för närvarande råder i flygbranschen och vi hoppas kunna utöka tidtabellen när efterfrågan ökar, säger Erik Salén, vd för Amapola flyg.

Flygets klimatpåverkan stor

Flygets klimatpåverkan är stor uppger Naturvårdsverket, och den ökar. Svenskarna flyger dubbelt så mycket nu som i början av 1990-talet. Utsläppen från dessa flygresor är lika stora som hela personbilstrafiken i Sverige.

I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.