Radar · Inrikes

Testmottagningar stängs akut efter brister

Provtagningspinne som förs in i näsan vid ett snabbtest.

Företaget Novolab förbjuds tillfälligt att utföra och analysera covidtester, rapporterar P4 Göteborg. Det har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat. Orsaken är brister som myndigheten upptäckt vid inspektioner hos Novolab.

Bland bristerna fanns att PCR-prover förvarades i kylskåp tillsammans med mat och dryck, att provsvar kom för snabbt för att proverna ska ha hunnit analyseras, att personal tyckte att det räcker med att föra in provtagningspinnen bara precis innanför näsborren och att det på en mottagning saknades rinnande vatten så att personal inte kunde tvätta händerna.

Inspektionerna har gjorts i Novolabs lokaler i bland annat Älvängen, Göteborg, Borås och Örebro.

IVO anser att personer som testat negativt ändå har kunnat vara smittade på grund av Novolabs bristande hantering. Novolab har överklagat IVO:s beslut och skriver i överklagan att man har åtgärdat saker som IVO haft anmärkningar på, rapporterar P4 Göteborg