Radar · Miljö

Bil- och flygreklam orsakar tolv gånger mer utsläpp än Sverige

Bil- och flygreklam orsakar flera gånger mer växthusgasutsläpp än hela Sverige, enligt en ny rapport från Greenpeace och New Weather Institute.

Annonser för flyg- och bilar i världen orsakade under 2019 upp till tolv gånger mer utsläpp än vad hela Sverige gjorde under samma period. Det visar en ny rapport från Greenpeace och New Weather Institute.

Mellan 202 och 606 miljoner ton koldioxid. Det är notan för mängden växthusgasutsläpp som den globala reklamen för bilar och flyg orsakade under 2019 – vilket är fyra till tolv gånger mer än den mängd som hela Sverige släppte ut under samma år. Motsvarande annonser i Europa står för ungefär dubbelt så mycket som Sveriges växthusgasutsläpp.

Det framgår av en färsk rapport från Greenpeace och New weather institute, där det för första gången någonsin har gjorts beräkningar på hur mycket extra utsläpp som reklam för bilar och flygresor orsakar  – både globalt och inom EU. På grund av coronapandemins framfart under 2020 bygger rapporten på data från 2019, som är det senaste ”normalåret” för de sektorer som berörs.

I rapporten belyses också att de extra växthusgasutsläpp som orsakades av flygreklam under 2019 uppgick till 34 miljoner ton koldioxidutsläpp, vilket motsvarar mer än tre gånger så mycket som den svenska vägtrafiken släppte ut under samma period. I EU beräknas flygreklamen ha lett till nio miljoner ton koldioxid – ungefär lika mycket som de utsläpp svenska folkets inrikes-och utrikesflygresor orsakat.

– Rapporten utgår från de modeller som vanligtvis används för att visa hur väl reklam fungerar. Men här pekar modellerna istället på baksidan av det myntet och hur marknadsföringen av koldioxidintensiva varor och tjänster ökar försäljningen och leder till stora mängder extra koldioxidutsläpp som annars antagligen inte skulle skett. Reklamen för de fossilintensiva produkterna kväver också alternativen. Ett fossilreklamförbud skulle göra stor nytta för att minska överkonsumtionen av de klimatskadligaste produkterna och är ett logiskt steg i klimatomställning, säger Gustav Martner, ansvarig för marknadsrättsfrågor på Greenpeace i ett pressmeddelande.

”Inför förbud – likt det mot tobak”

Greenpeace Norden och New Weather Institute uppmanar nu alla flyg- och bilföretag att sluta göra reklam för fossila drivmedel och kräver i en gemensam kampanj med 30 andra organisationer att fossil reklam och sponsring förbjuds över hela Europa – likt det reklam- och sponsringsförbud som råder för tobaksvaror.

– Reklam för fossila bränslen, bilar och flygresor eldar på den globala uppvärmningen och står i vägen för svenska och internationella klimatmål. Vi slutade att marknadsföra tobak för att rädda liv, och nu är det dags att göra detsamma för den reklam som sabbar planetens klimat, säger Anna Jonsson, på New Weather Sverige i ett pressmeddelande.

Läs mer:

MP: Tvinga flygbolag klimatinformera i reklam

Aktivister blockerar Shells hamn – vill stoppa fossilreklam

Vattenfall fällda för vilseledande reklam

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV