Radar · Inrikes

Oroliga dricker mer i kristider

Kristider får vissa grupper att dricka mer alkohol.

Kristider och försämrad ekonomi får folk att dra ner på alkoholkonsumtionen. Samtidigt ser forskare att drickandet ökar bland vissa grupper som oroas av krisen.

Höga el-, mat- och bensinpriser, fallande värde på bostäder och ökad arbetslöshet – det är några av de problem som följer oss in i nya året. Dessutom pågår ett krig i Europa.

– Vad man kunnat se i tidigare forskning och i det forskningsprojekt som vi bedriver minskar alkoholkonsumtionen generellt när man får det sämre ställt ekonomiskt, konstaterar Björn Trolldal, forskare vid Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Ökar alkoholintaget

Men man har också sett på CAN att i vissa grupper ökar alkoholintaget.

– Det gäller bland annat många av dem som känner en allmän oro för krisen. Det gör att de ökar sin konsumtion. Sedan ser vi också i tidigare forskning att de som redan hade en hög alkoholkonsumtion före krisen till stor del ökar sin konsumtion ytterligare under krisen, säger Björn Trolldal.

Jukka Törrönen, professor i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, påpekar att alkoholkonsumtionen har varit på stadig nedgång i snart 20 år. Totalt har konsumtionen hos svenskarna minskat med 15 procent sedan 2004.

Påverkar olika

Men även om alkoholkonsumtionen minskar i kristider till följd av sämre privatekonomi påpekar Törrenen att varje kristid har sina variationer, vilket kan ge oväntat utfall i olika grupper.

Svenskarnas alkoholkonsumtion sjönk under pandemiåren 2020–2012 jämfört med 2019. Under de åren minskade den totala konsumtionen med 3,5 procent.

En grupp som emellertid ökade sin alkoholkonsumtion under pandemin var de unga enligt Jukka Törrönen, som studerat just ungas konsumtionsmönster. I det långa perspektivet har annars minskningen av drickandet varit stor i denna åldersgrupp.

– De kände sig isolerade och började dricka mer under pandemin. Det var ett sätt att få tillbaka ett normalt liv, säger Törrönen.

Emma Gate/TT

Fakta: Alkoholkonsumtion under coronapandemin

Svenskarnas totala alkoholkonsumtion sjönk under pandemiåren 2020–2021, jämfört med 2019. Men vindrickandet ökade.

Konsumtionen minskade med 3,5 procent under pandemin, vilket förklaras med att såväl införsel i samband med resor som smuggling minskade. Även försäljningen på restauranger minskade. Däremot ökade försäljningen på Systembolaget.

Sett till olika dryckessorter ökade vin med 2 procent under pandemin. Den ökningen är en del av långsiktig trend, där vindrickandet ökar medan konsumtionen av sprit minskar. Förra året stod vinet för 44 procent av den totala alkoholkonsumtionen, jämfört med 34 procent 2001. Motsvarande siffror för sprit var 18 respektive 28 procent.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning