Radar · Morgonkollen

Schweiz glaciärer har halverats på 90 år

Glaciärerna Pers och Morteratsch har minskat i omfång.

Schweiz glaciärer håller på att smälta bort, och det i mycket snabbare takt än vad man tidigare trott. Sedan 1931 har den sammanlagda volymen minskat med hälften, visar ny forskning.

Att glaciärerna smälter är inte nytt, och forskare mäter dem regelbundet och med allt mer avancerad teknik. Men hur mycket glaciärerna förändrades i Schweiz under 1900-talet har inte varit helt klart, eftersom bara några få av de 1 400 glaciärerna har mätts med viss regelbundenhet, och då inte allt med samma metoder.

Nu har forskare från Zürichs tekniska universitet och ett institut för snö- och landskapsstudier rekonstruerat topografin för alla glaciärer i landet 1931, rapporterar AFP.

Bara stenöken kvar

Med hjälp av 21 700 fotografier tagna mellan 1916 och 1947 kunde glaciärerna analyseras och deras massa räknas ut med fotogrammetri – där bilder överlappar varandra och tillsammans bildar en högupplöst tredimensionell bild.

När dessa nya bilder lades sida vid sida med nytagna fotografier kunde de sedan se den stora skillnaden.

Ett exempel är glaciären Fiescher, som gått från ett massivt ishav till små vita fläckar mot berggrunden.

För glaciären Indren vid gränsen mot Italien ser det lika illa ut.

– Där man för 25 år sedan kunde åka skidor på sommaren finns det i dag bara en stenöken kvar, säger glaciärforskaren Vanda Bonardo till nyhetsbyrån APA.

Hastigheten ökar

Forskarna betonar dock att minskningen inte skett i kontinuerlig fart, utan att minskningen markant ökat med tiden.

Mellan 1931 och 2016 tappade glaciärerna halva sin massa. Sedan 2016 har de tappat ytterligare tolv procent.

Och vissa glaciärer har tappat så mycket massa att de inte längre finns kvar – mer än 200 glaciärer har försvunnit sedan slutet av 1800-talet.

Tidningen 20 Minuten rapporterar att man vid Col de Zanfleuron, som täckts av is i åtminstone 2 000 år, nu kan se marken. År 2012 var istäcket 15 meter tjockt.