Radar · Miljö

WWF: “Våra hav är i kris” 

Döda fiskar som hittats i hamnen i Lysekil.

Efter larmrapporter om döda hajar och rockor i Lysekil skriver Världsnaturfonden nu ett öppet brev till svenska beslutsfattare. I brevet slås fast att tillståndet för svenska hav är kritiskt och kräver kraftfull politisk handling.

I mars hittades ett hundratal fridlysta pigghajar och rockor på botten i Lysekils hamn. Upptäckten gjordes av några studenter i marinbiologi som fick syn på hajarna från kajkanten. Flera av djuren var fortfarande vid liv och bilder som tagits visar hur de kippar efter syre.

I ett öppet brev som publicerades i veckan skriver Världsnaturfonden att det är en skam att fredade djur hanteras på detta sätt. Man menar att händelsen visar på de brister som finns i dagens svenska fiskeriförvaltning och presenterar en rad åtgärder för att komma till bukt med situationen.

Bland de föreslagna åtgärderna finns införandet av obligatorisk kameraövervakning, fördelning av kvoter baserat på redskapens miljöpåverkan och ett generellt förbud mot bottentrålning i samtliga marina skyddade områden.

– Det är dags att nödvändiga beslut tas av ansvariga beslutsfattare om vi i framtiden ska kunna njuta av artrika havsekosystem med goda fiskbestånd och hållbart resursutnyttjande, skriver WWF.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV