Krönikor

Våldtäkt som vapen – hur är det möjligt?

Hej medmänniska och man. Det här är en genuin fråga till dig. Jag vill förstå och bara du kan svara.

I Putins anfallskrig i Ukraina strömmar rapporter in om hur ryska soldater våldtar kvinnor och barn. Flyende människor utsätts för trafficking. Vid Migrationsverkets lokaler står män och raggar traumatiserade ukrainskor.

Jo, jag vet att våldtäkter handlar om dominans. 2008 slog FN:s säkerhetsråd fast att våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan vara krigsbrott, brott mot mänskligheten eller att likställa med folkmord. Systematiska våldtäkter används som ett sätt slå sönder hela samhällen.

När männen är ute i krig är det kvinnorna som ser till att samhällen fortfarande fungerar. Kvinnor som våldtas stöts bort av sina familjer och deras män vill inte längre veta av dem. Med kvinnorna ur funktion kollapsar samhället. Det är därför det känns alldeles särskilt vidrigt vad flyende kvinnor utsätts för, av män som tar för sig av de offer som kriget skapar. Dessa män bidrar till Ukrainas kollaps. De är inte beordrade att våldta, de utnyttjar flyende människor.

Dominans, alltså. Troligen samma orsak till att högerextremister och nationalister så flitigt använder sexistiska våldsfantasier i sin jargong. Upptagna av att tillskriva manliga invandrare eller muslimer en sjuklig sexualitet, medan de i nästa andetag hotar sina egna kvinnor och önskar att de utsätts för just sådant våld för att de inte tycker eller gör som männen vill. Förorättade för att de kvinnor de anser sig förfoga över inte bara är otacksamma utan ointresserade av att vara objekt som ska skyddas eller offras beroende på vad männen anser att de är värda.

Jag har läst på om systematiska våldtäkter i krig och konflikter. Jag fattar taktiken. Söndra fienden inifrån. Förödmjuka och skapa skräck. Men ingenstans får jag förklarat hur män förmås att begå övergreppen. Det är här jag behöver din hjälp.

Går det alltså för en man att få stånd på kommando? Kan ni få utlösning oavsett vem ni har sex med? Hur kan annars våldtäkter mot kvinnor och barn användas systematiskt? Att våldta en person är väl trots allt något som kräver ett personligt engagemang?

I krig sätts soldaters empati ur spel. Jag fattar det med. Att döda en annan människa är att gå emot sin känslomässiga och moraliska kompass. Men jag tänker mig att det finns en känslomässig distans när man bombar eller skjuter någon. Man använder ett vapen och ofta är man så långt ifrån att man inte ser anletsdragen på den man skjutit eller bombat.

Men att våldta någon? Hur kan man fortsätta att göra det när man ser den andra personen lida? Förstår du det? Kan du förklara hur det går till?

Medmänsklighet.

Krig.