Glöd · Debatt

”Nej, hundra företag står inte för 70 procent av alla växthusgasutsläpp”

På Vänsterpartiets kongress beslutades det om valplattformen 2022  och där dök påståendet om att hundra företag står för 70 procent av alla koldioxidutsläpp upp igen.

En studie från 2020 publicerad i den vetenskapliga journalen Science visade att även om utsläppen från fossila bränslen stoppas helt så kommer utsläppen från det animaliebaserade globala matsystem vi har nu att på egen hand ta oss förbi 1,5 grader och även hota målet om maximalt 2 graders uppvärmning, skriver John Wasmuth.

DEBATT. De flesta personer engagerade i kampen emot klimatförändringarna har nog någon gång hört att hundra företag står för 70 procent av världens alla växthusgasutsläpp.

Det är ett påstående som används friskt av politiker (bland annat av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar och på Vänsterpartiets kongress beslutades det om valplattformen 2022 där påståendet återfanns
igen
), Twitter-debattörer och vissa miljöaktivister, ofta för att argumentera emot idén att individers val har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringar.

I synnerhet har det använts för att underminera vikten av en växtbaserad kost som klimatåtgärd och rättfärdiga en fortsatt konsumtion av kött- och mejeriprodukter. Men påståendet har faktiskt ingen vetenskaplig grund utan är ren desinformation.

Påståendet kommer ursprungligen från en vilseledande rubrik på en The guardian-artikel som i sin tur inspirerade ett Twitter-inlägg som blev viralt 2018 och gav upphov till en mängd internetmemes.

I artikeln sammanfattades en Carbon Majors-studie gjord av CDP och Climate Accountability Institute från 2017. I studien kom forskarna fram till att hundra företag ansvarar för 71 procent av utsläppen från fossila bränslen.

De tittade alltså inte på den totala mängden växthusgasutsläpp utan exkluderade gigaton av utsläpp av växthusgaser från andra sektorer som jordbruk, skogsbruk, landanvändning och sophantering i sin analys. Fossila bränslen utgör en massiv del av växthusgasutsläppen, men att felrepresentera vetenskapliga studier för att argumentera emot individuella val är direkt kontraproduktivt för miljön.

Den vetenskapliga litteraturen visar tydligt att en global omställning bort från konsumtion av kött- och mejeriprodukter och mot en växtbaserad kost är en oumbärlig del av kampen mot klimatförändringar.

Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som handlar om utsläppsminskning, så råder det vetenskaplig konsensus kring detta skifte. Det krävs snabba minskningar av växthusgasutsläpp för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 eller 2 grader.

En studie från 2020 publicerad i den vetenskapliga journalen Science visade att även om utsläppen från fossila bränslen stoppas helt så kommer utsläppen från det animaliebaserade globala matsystem vi har nu att på egen hand ta oss förbi 1,5 grader och även hota målet om maximalt 2 graders uppvärmning.

Det råder ingen tvekan om att kött- och mejeriindustrin är katastrofal för miljön. Det är den huvudsakliga orsaken till den avskogning som sker i världen genom skogsröjning för att skapa betesmark och odling av sojabönor för foder till boskapsdjur. Industrin ansvarar dessutom för en signifikant del av markförstöring, luftföroreningar, vattenbrist och vattenföroreningar samt minskningen av biologisk mångfald.

I en direkt jämförelse av livsmedel så kan vi se att nötkött, jämfört med tofu, medför 31 gånger mer utsläpp av växthusgaser per kilo livsmedelsprodukt, kräver 92 gånger mer kvadratmeter i landanvändning och tio gånger mer vatten för att producera 1 000 kilokalorier.

Enligt huvudförfattaren av den mest omfattande analysen av lantbruk och miljö hittills så är en växtbaserad kost förmodligen det individuellt effektivaste sättet att minska din påverkan på planeten, inte bara gällande växthusgaser, utan även för att motverka global försurning, övergödning, och överdriven land- och vattenanvändning.

Individuella val driver på normförändringar och som klimatforskningen visar så är vi i desperat behov av en växtbaserad norm.

Så ät en växtbaserat kost för att göra en betydande insats för klimatet och bli vegan för de icke-mänskliga djuren – de förtjänar inte att dö en våldsam död i slakthuset för våra smaklökars skull.