Radar · Miljö

Danmarks historiska beslut inför Cop27: ”Djupt orättvist”

Extrema skyfall la nyligen stora delar av Pakistan under vatten.

Om mindre än två månader samlas åter igen världens länder för att vända och vrida på ord med potential att rädda världen från klimatkatastrof. Nu har Danmark gjort ett omdiskuterat inspel inför klimattoppmötet Cop27 i Egypten. Det genom att utlova riktat bistånd till de skador som klimatkrisen orsakar här och nu.

Att stämningen på de årliga klimattoppmötena kan surna till rejält, är omvittnat. Det kanske inte är så konstigt. Även om klimatkrisen är global, står världens industrialiserade länder bakom den absoluta lejonparten av de växthusgaser som nu värmer upp vår planet, samtidigt som det i regel är fattiga länder som blir värst drabbade. Att de rika länderna ännu inte har hostat upp de pengar som utlovats till anpassning och stöd för utsläppsminskningar är en källa till irritation. En annan att det inte finns en särskild fond avsedd till de skador och förluster som alltifrån klimatrelaterade skyfall och utdragna perioder av torka orsakar här och nu.

När syre frågade tidigare klimat- och miljöminister Per Bolund inför Cop26 i Glasgow om varför svarade han:

– Givarländerna som kollektiv anser inte att det tillför något att det kommer i olika poster, utan att det är viktigare att det finns finansiering och det kom vi överens om redan under Riomötet 1992 (då Klimatkonventionen klubbades). Men då sades inget om att det skulle delas upp i olika poster.

"Gör verkstad av orden"

Utvecklingsländer världen över håller inte med. Det är svårt att få pengarna som ska gå till anpassning och utsläppsminskningar att räcka, samtidigt som farligare och mer frekventa extremväder gräver hål i ländernas finanser. Inför Cop27 spås västvärldens hårdnackade motstånd mot att öppna upp för möjligheten att täcka upp för de skador och förluster som klimatkrisen orsakar här och nu, stå i vägen för att få fler länder att skärpa sina klimatåtaganden. Men nu kan en spricka skönjas i västvärldens hårda motstånd mot att öppna plånboken till ytterligare en post på klimatkontot. Danmark meddelar att landet utlovar hundra miljoner danska kronor till ”förlust och skador”. Nyheten kom under ett sidomöte i samband med att FN:s generalförsamling öppnade i veckan.

– Det är djupt orättvist att världens fattigaste ska lida mest från följderna av klimatförändringarna, som de har bidragit minst till. Med den här nya överenskommelsen, gör vi verkstad av orden, sa Danmarks biståndsminister Flemming Möller Mortensen i samband med tillkännagivandet, rapporterar Climate Home News.

Även om summan är liten, ses det som ett tabu som bryts och något som kan inspirera fler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV