Radar · Inrikes

Fällande dom i första prövning av meddelarskydd

En chef och en HR-representant dömdes i veckan för brott mot lagen om meddelarskydd.

I veckan kom beskedet att två personer på vårdbolaget Attendo fälls för brott mot lagen om meddelarskydd. Det är första gången lagen prövas i domstol och journalistförbundet hoppas nu att meddelarskydd ska införas på hela arbetsmarknaden.

Stine Christophersen arbetade som vårdbiträde på Attendos äldreboende Sabbatsbergsbyn i Stockholm när den första covidvågen anlände våren 2020. I en artikel i Expressen riktade hon skarp kritik mot vårdbolagets smitthantering. Efter uttalandet kallades hon in till ett möte på Attendos huvudkontor där hon fick en skriftlig erinran. 

Händelsen ledde till att en förundersökning för brott mot meddelarskyddet inleddes och i tisdags kom domen. Enligt rätten har Christophersen fått varningen för att ha lämnat uppgifter om Attendos verksamhet till media och man dömer därför en chef och en före detta HR-specialist till dagsböter. Tingsrätten avfärdar därmed försvarets linje att erinran inte är en straffbar åtgärd och skriver i domen: 

“Genom den skriftliga erinran har XX och XX hindrat – eller i vart fall försökt hindra – Stine Christophersen att utnyttja den yttrandefrihet som hon som anställd har enligt lagen om meddelarskydd.”

Meddelarskydd syftar till den samling av regler gällande rätten att meddela uppgifter till grundlagsskyddad media. Lagen om meddelarskydd i privat vård, skola och omsorg kom till 2017. Enligt Journalistförbundet visar domen hur viktig frågan är för att anställda ska våga vända sig till media. 

– Enligt Journalistförbundet borde meddelarskydd gälla över hela arbetsmarknaden. Ett första steg vore att införa det för all verksamhet som finansieras med skattepengar, skriver Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert i en debattartikel som publicerades tidigare i veckan. 

Samtidigt stärks arbetstagarens skydd mot repressalier i och med den nya visselblåsarlagen som började gälla i december 2021 och som genomförs stegvis. Sedan i somras måste alla offentliga och privata arbetsgivare med minst 250 arbetstagare inrätta interna rapporteringskanaler. I december 2023 börjar det gälla även för privata arbetsgivare med 50-249 arbetstagare.

– Det är oerhört viktigt att människor vågar slå larm om missförhållanden på arbetsplatser. Det är bra både för arbetstagaren som upptäcker oegentligheter men kan också hjälpa arbetsgivare att identifiera och åtgärda problem i verksamheten. Därför är det en stor förbättring att fler nu kan känna sig trygga att visselblåsa, säger TCO:s ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande

Efter domen mot de två anställda på Attendo har Stockholms stad bestämt sig för att vårdbolaget inte längre får driva äldreboendet Sabbatsbergsbyn. I stället ska äldreboendet drivas i egen regi.

– Nu skärper vi kraven på äldreomsorgen i Stockholm. De aktörer som inte lever upp till stadens kvalitetskrav ska inte få fortsätta bedriva omsorg. Missköter man sig ska det få konsekvenser. Alla har rätt till en trygg och värdig äldreomsorg, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV