Radar · Integritet

Domstol avlyssnades: ”Oerhört allvarligt” 

Hovrätten anser inte att de hemliga avlyssningarna gett bevis för jäv inom Malmö tingsrätt.

Med hänvisning till hemliga ljudupptagningar av ledamöter i Malmö tingsrätt har mutåtalade hävdat att domstolen var jävig. Men hovrätten över Skåne och Blekinge avslår invändningen. Ljudupptagningen har också polisanmälts.
– Det är oerhört allvarligt, säger chefsåklagare Martin Bresman.

Vd:n för företaget Vårdinnovation dömdes i april till fyra års fängelse för att ha mutat tjänstemän i Region Skåne. Två tjänstemän dömdes samtidigt till tre och ett halv års fängelse för att ha tagit emot mutor. 

Domen överklagades och under onsdagen startar förhandling i hovrätten. Men nyligen begärde den dömde vd:ns försvarsadvokat att tingsrättens fängelsedom skulle rivas upp. Han hänvisade till hur rättens ledamöter uttalat sig då de ovetandes blivit inspelade och hävdade att de varit jäviga. Advokaten har uppgett att han fått inspelningarna skickade till sig från en anonym avsändare, har Sydsvenskan tidigare rapporterat. 

Som planerat

Men hovrätten, som nu granskat ljudupptagningarna, anser inte att de ger anledning att misstänka att Malmö tingsrätt agerat med en förutfattad mening eller ägnat sig åt att främja åklagarens intressen, skriver hovrätten i ett pressmeddelande

Därför kommer förhandlingen i hovrätten att hållas som planerat mellan den 23 november och 9 februari. 

De dolda ljudupptagningarna har också polisanmälts. 

– Vi ser mycket allvarligt på att någon har olovligen avlyssnat under pauserna. Därför har vi gjort en brottsanmälan. Det är oerhört allvarligt, och får inte förekomma, säger chefsåklagare Martin Bresman vid riksenheten mot korruption till Sydsvenskan. 

Den mutdömde vd:n och hans försvarsadvokat Staffan Bergqvist anser att domare och åklagare kan ha gjort sig skyldiga till brott och har därför också vänt sig till riksåklagaren (RÅ). Men någon förundersökning kommer inte att inledas. Enligt RÅ finns ingen anledning att anta att någon av de anmälda domarna eller åklagarna har gjort sig skyldiga till tjänstefel eller något annat brott, rapporterar SVT Nyheter Skåne

Digitalisering av primärvård 

Upphandlingen som ledde till mutåtal skulle vara ett led i digitaliseringen av skånsk primärvård. Ett vårdverktyg skulle köpas in för att användas på vårdcentraler för att effektivisera sortering och prioritering av patienter genom att de själva skulle knappa in uppgifter om sin hälsa före läkarbesöket. 

Fyra företag lämnade anbud, men tre av dem uteslöts eftersom de inte bedömdes uppfylla kraven. Kvar blev företaget Vårdinnovation, vars vd senare åtalades för att ha mutat Region Skånes tjänstemän. I gengäld ska han enligt åklagaren ha fått hemlig information som var avgörande för att vinna upphandlingen. 

Polisutredningen om misstänkt mutbrott inleddes sedan affären granskats av SVT Nyheter Skåne och Uppdrag granskning. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV