Radar · Mänskliga rättigheter

Beslut: Präster får fortsatt rätt att vägra viga samkönade par

På måndagen inleddes den andra sessionen av kyrkomötet i Uppsala domkyrka.

Vid tisdagens kyrkomöte avslogs två motioner om hårdare regler för präster som vägrar att viga samkönade par.
– Det här beslutet visar tydligt att det nu är biskoparna som behöver ta det ansvar de hittills inte har tagit, säger prästen och hbtqi-aktivisten Lars Gårdfeldt till Syre.

Vid tisdagens kyrkomöte behandlades två motioner som gällde utredningar om krav på alla präster att viga samkönade par.

Den ena motionen föreslog att prästvigning inte ska ske av prästkandidater som vägrar viga samkönade par och i den andra motionen föreslogs det att kyrkoordningen ska ändras så att den som ”diskriminerar någon på grund av dennes kön, ålder, etnicitet eller sexuella läggning kan förklaras obehörig som präst”.

Efter en lång debatt avslogs båda motionerna.

”Skandal”

Nu ligger bollen återigen i biskoparnas knä, menar prästen Lars Gårdfeldt, som tidigare har väckt stor uppmärksamhet när han tog beslutet om att sluta viga heteropar i protest mot att nyexaminerade präster har rätt att vägra viga homopar.

– När kyrkomötet inte vågar ta beslutet sätter det fokus på det viktiga. Att det egentligen är biskoparna som måste ta beslutet att inte prästviga sådana som kommer att diskriminera homosexuella. Det är skandal att biskoparna år 2022 fortsätter att driva linjen att de ska ha rätt att prästviga sådana som kommer att diskriminera homosexuella par, säger han.

Prästen och hbtqi-aktivisten Lars Gårdfeldt
Prästen och hbtqi-aktivisten Lars Gårdfeldt. Bild från QX-galan i april, där han vann priset "Årets Keep Up The Good Work". Foto: Christine Olsson/TT

Lars Gårdfeldt har dock hopp om förändring när den nye ärkebiskopen Martin Modéus tillträder den 4 december.

– Det hoppas jag ska bli början på en ny era där man bryter acceptansen för homofientliga präster. Och istället intar en hållning där man kräver en jämlik behandling av homo- och heterosexuella par. Det finns en möjlighet till det nu, säger han.

Under tisdagen fattade kyrkomötet även beslut om att ta avstånd från omvändelseterapi och att påbörja förhandlingar med berörda myndigheter om att avsätta skog till kulturrenoveringar av kyrkans fastigheter.

Kyrkomötet pågår fram till i morgon, onsdag.

Läs mer:

Rebellmammor krävde bättre skogsbruk av Svenska kyrkan

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV