Glöd · Debatt

”Regeringens åtgärdspaket innebär en betydlig ökning av växthusgasutsläppen”

Enligt forskningsorganisationen Center for research on energy and clean air (Crea) har EU från och med Rysslands invasion av Ukraina fram till 17 mars köpt ryska fossila bränslen till ett värde av mer än 150 miljarder kronor.

Rysslands fruktansvärda krig blixtbelyser vårt fossilberoende. Samtidigt menar Klimatpolitiska rådet i sin senaste rapport att omställningstakten för att nå klimatmålen går för långsamt. Det är dags att accelerera klimatomställningen och klippa banden med det fossila ekonomiska systemet.

DEBATT. Det klimatpolitiska rådets huvudbudskap är tydligt. Omställningsarbetet har styrfart, men med nuvarande takt kommer målen inte alls att uppnås. Rådet understryker att det krävs en starkare omställningspolitik för att accelerera arbetet. En ytterligare kritik är att regeringen lagt fokus på enskilda delar i omställningsarbetet men missat de systemövergripande reformerna.

Den fjortonde mars presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att möta de ökade priserna på drivmedel och el, till följd av Rysslands invasion i Ukraina. Regeringen säger sig med detta vilja stärka Sverige både på kort och lång sikt. Innehållet består bland annat av sänkt drivmedelsskatt, drivmedelskompensation till alla bilägare á 1000 kronor oberoende av inkomst, tillfälligt höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och ett förnyat reseavdragsystem.

Många delar av paketet är såklart väldigt nödvändiga för exempelvis landsbygdsbor och barnfamiljer som får kännbara konsekvenser av ökade priser på el och drivmedel. Dessvärre medför utformningen av paketet även betydande ökningar av växthusgaser i en tid där jordens system inte mäktar med ytterligare påfrestningar.

Kriget medför inte bara ökade drivmedelskostnader. Den ökade inflationen och avstannad export på bland annat vete och majs från Ryssland och Ukraina resulterar i kraftigt ökande livsmedelspriser. Hade det inte varit mer rimligt av regeringen att utforma en kompensationspolitik för de ökade matkostnaderna? En sådan kompensation hade kunnat komma alla medborgare till gagn och inte bara till de som äger en bil.

Paketet innehåller heller inget stöd till kollektivtrafiken. Samtidigt som Sveriges regering stimulerar konsumtion av fossila drivmedel visar Nya Zeelands ledning istället alternativa lösningar genom att bland annat halvera priset på kollektivtrafiken under de kommande tre månaderna.

Enligt forskningsorganisationen Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) har EU från och med Rysslands invasion av Ukraina fram till 17 mars köpt ryska fossila bränslen till ett värde av mer än 150 miljarder kronor. Den ryska krigskassan fylls av våra skattepengar och bidrar till en fortsatt överbelastning av vår atmosfär.

Anledningarna till att ställa om till ett fossilfritt samhälle är många och uppenbara. Nu framstår en i blixtbelysning. Vi måste accelerera omställningstakten för ett framtida fossilfritt samhälle. I linje med det Klimatpolitiska rådets rapport har vi nu en möjlighet att klippa banden till vårt fossilberoende och krigets smutsiga pengar och samtidigt på allvar verka för en långsiktigt hållbar systemomställning.

Regeringens åtgärdspaket är inte ett steg mot fossilfrihet och rådets rekommendationer. Tvärtom. Det är nu dags att tänka annorlunda. Det är dags att avsevärt öka takten i den systemövergripande transformationen till ett mer hållbart och motståndskraftigt energi- och transportsystem som vår planet är i sådant akut behov av.