Radar · Politik

Damberg öppen för ytterligare skattesänkning

Finansminister Mikael Damberg utesluter nu inte att EU:s energiskattedirektiv kan ändras.

Finansminister Mikael Damberg stänger inte dörren för att skatten på drivmedel kan sänkas under EU:s nuvarande miniminivå. ”Jag är pragmatisk, för mig är det viktigt att vi kan kompensera hushållen”, säger han till TT. 

Regeringen har föreslagit ett stödpaket till hushållen till följd av de höga drivmedelskostnaderna. 

Ett av förslagen är en skattesänkning på diesel och bensin med 1,30 kronor litern. Tillsammans med den 50-öring som ligger i budgeten är det vad som för närvarande är tillåtet enligt EU:s energiskattedirektiv. 

I finansutskottet finns en majoritet för Moderaternas förslag, som dels innebär att regeringens förslag om 1,30 kronor per liter antas, dels att regeringen ska begära undantag från energiskattedirektivet och ta bort energiskatten helt på diesel under tre månader och sänka lika mycket på bensin. 

Mer öppen 

Det skulle innebära fem kronor i sänkning per liter. 

Finansministern har hittills sagt att det inte är möjligt med mindre än att samtliga 27 medlemsländer i EU enas om att göra undantag från direktivet. 

Efter ett möte med finansutskottet hade han en något mer öppen hållning.

– I dag är det olagligt att gå under den nivån, men det kan öppna sig möjligheter att kommissionen säger att det kan prövas, men det är fortfarande så att alla medlemsländer måste rösta och släppa fram en skattesänkning i Sverige och det kan också vara villkor för det, men jag stänger inte den dörren om det visar sig vara praktiskt möjligt att genomföra det, säger Damberg. 

Samtidigt framhåller han att han inte kan lova hushållen detta, eftersom det är oklart dels hur lång tid en sådan EU-process skulle ta, dels om det över huvud taget skulle godkännas. 

Nya prischocker 

Om det inte går, är den andra vägen regeringens förslag på drivmedelskompensation med 1 000 kronor för alla som äger en bil (1 500 kronor i glesbygd).  

– Den frågan äger Sverige helt själv. Där behöver vi inga godkännanden, och det kostar ungefär lika mycket, säger Damberg. 

Förslaget i oppositionens tillkännagivande om att regeringen skyndsamt ska utreda ett system för hur staten ska kunna ta över risken för prischocker för bränsle vid kriser från hushållen, är Damberg mer tveksam till. 

Ta över risker 

– Jag är väldigt skeptisk till det. Att staten på förhand ska säga att vi tar riskerna eller kostnaderna för olika prischocker för drivmedel skulle ju de facto kunna innebära att priserna höjs och att skattebetalarna får stå för pengarna, eller att vi automatiskt inför system som innebär att pengarna kan hamna i Ryssland, och det tror jag man ska vara väldigt försiktiga med, säger Mikael Damberg. 

Regeringen och finansutskottet är överens om att förslaget om en sänkning med 1,30 kronor litern kan genomföras från 1 maj. Från början var det 1 juni. Någon proposition är dock ännu inte lagd på riksdagens bord. 

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson är glad att skattesänkningen genomförs redan den 1 maj i enlighet med M:s förslag. 

– Det var omöjligt för en vecka sedan, men nu är det möjligt, säger hon. 

Hon vill inte svara på hur lång tid hon är beredd att vänta på att EU-kommissionen och övriga 26 EU-länder eventuellt ändrar på energiskattedirektivet, eller om M stödjer regeringens förslag på drivmedelskompensation.