Radar · Miljö

Full aktivitet på Biologiska mångfaldens dag

Vid Björkhagendammen i Nackareservatet kunde besökare låna håvar och leta efter insekter och växter.

Idag uppmärksammas den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag i Sverige. Runtom i landet arrangeras aktiviteter för att visa upp vår artrika natur och samtidigt uppmärksamma den pågående förlusten av biologisk mångfald. Syre var på plats i Nackareservatet i Stockholm, där besökare bland annat kunde bygga insektshotell, måla fågelholkar och lära sig mer om grodor.

Under de senaste åren har forskare varnat för den alltmer alarmerande utarmningen av biologisk mångfald. Enligt en rapport som gavs ut 2018 av FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) är förlusten av djur och natur ett lika stort hot mot människan som klimatförändringarna. 

För att öka förståelsen för värdet av en artrik natur inrättades den internationella Biologiska mångfaldens dag av FN år 2002. Nu uppmärksammas dagen för femte året i rad i Sverige och på en mängd olika platser runtom i landet arrangeras aktiviteter av naturföreningar, kommuner, länsstyrelser och privatpersoner.

När Syre besöker Nackareservatet utanför Stockholm är aktiviteterna i full gång. Vid Björkhagendammen står Astrid Lorentzon från organisationen Fältlabbet och delar ut håvar till den intresserade. 

– Här kan man låna en håv och använda för att fånga upp grodyngel eller andra insekter och växter. Sen kan man tömma håven i en av våra byttor och få hjälp med att ta reda på vad det är man har fångat, berättar hon.

Intresset är stort och stora som små flockas runt dammens kanter för att leta i vattnet. 

Astrid Lorentzon från organisationen Fältlabbet
Astrid Lorentzon från organisationen Fältlabbet. Foto: Corinne Platten

Lite längre bort har Miljöverkstan slagit upp ett bord där besökare kan måla fågelholkar. Miljöverkstan startades 2015 och driver projekt som bidrar till att fler barn och unga får ta del av friluftsaktiviteter och vistas i naturen. 

– Det finns ju väldigt många etiska frågor kopplade till miljön och klimatet, men vi tycker att man måste börja med att först skapa intresse och nyfikenhet för naturen. Vi vill att barn och unga ska tycka att det är roligt att vara ute i naturen, helt enkelt, säger Lisa Adelsköld, verksamhetskoordinator på Miljöverkstan. 

Verksamheten riktar sig särskilt mot nyanlända barn och unga, en grupp som kan ha högre tröskel till att bege sig ut i naturen.

– Det kan vara mycket svårare att komma ut i ett nytt land. Man kanske inte har rätt kläder eller vet vart man ska gå. Men vi har fått ett fantastiskt gensvar på våra aktiviteter. Ofta är ungdomarna imponerade över hur mycket skog och hur många sjöar det finns här i Sverige, berättar Lisa Adelsköld. 

Vid bordet är syskonen Aila, 18 år, och Ilse, 5 år, i full färd med att måla en fågelholk. Ilse vet redan var holken ska stå och vem som ska flytta in.

– Den ska vi sätta upp i skogsdungen bakom vårt hus. Och där ska en blåmes bo! 

Syskonen Aila och Ilse målar en fågelholk i soliga färger
Syskonen Aila och Ilse målar en fågelholk i soliga färger. Foto: Corinne Platten