Radar · Morgonkollen

Sverige anmäls till EU-kommissionen

Naturskyddsföreningen ser bland annat brister kopplat till skydd för fåglar.

Naturskyddsföreningen anser att den svenska skogsvårdslagstiftningen står i strid med EU-rätten. Därför anmäler de Sverige till EU-kommissionen.

Föreningen lyfter fram flera klagomål som ligger till grund för deras anmälan. De anser att det saknas ett samordnat förebyggande arbete kopplat till skydd av arter i Sverige. Dessutom anser man att det svenska skyddet för fåglar är bristfälligt, enligt ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen ser även brister kopplat till granskningen av avverkningar som sker i Natura 2000-områden och i nära anslutning till sådana platser. Utöver det anser föreningen att det är fel att miljöorganisationer inte kan överklaga beslut gällande hänsyn till arter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen.

Naturskyddsföreningen kopplar bristerna de lyfter fram i sin anmälan till olika EU-regler och praxis i EU-domstolen.

”Vi har drivit ett flertal rättsfall om hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk”, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl i pressmeddelandet.