Glöd · Ledare

Vi har inte tid med klimatförnekarna

Det var hett i går. Korsdrag, nerdragna persienner och upphängda fuktiga lakan räckte inte för en okej inomhustemperatur. Vinddraget var fortfarande varmt när jag tog en cykeltur framåt kvällen.

Väder, säger klimatförnekarna, ni kan inte skilja på väder och klimat. När det är varmt ute är det väder. Ja, onekligen, men när de varma dagarna blir fler och fler och medeltemperaturen höjs, då är det inte bara vädret utan också klimatet som förändras.

Då visar klimatförnekarna på väderkartorna som visar temperaturer i färgskalor där blått är kallt och rött är varmt, och säger att meteorologerna måste ha manipulerat kartorna eftersom de är rödare numera. Att det är temperaturerna som förändras tror de inte på. De drar sig inte heller för att till exempel jämföra med en gammal väderkarta där land är grönt, hav är blått och solarna gula. Eller en karta över temperaturerna i högre luftlager, vilket blir en helt annan sak.

Det allvarliga med det här är inte främst att tokfransar i sociala medier byter desinformation med varandra, utan att en del av dem är politiker i stora partier som gärna vill bilda regering. Partier vars syn på klimatkrisen tillåter dem att gå till val på sänkta bensinpriser. Just i år, dessutom.

Låt dem inte komma undan med det – vi har inte tid med sånt.