Zoom

Utbredd antisemitism och förintelseförnekande på sociala medier

Unescos rapport.

Hälften av det innehåll som rör Förintelsen på kommunikationsappen Telegram är antisemitiskt. På de mer modererade sociala medier-plattformarna förnekas eller förvrängs Förintelsen i var tionde inlägg. Det visar en ny FN-rapport.

”Rapporten är en allvarlig väckarklocka som måste leda till handling i att sträva efter sanning, hågkomst och utbildning för en fredlig värld byggd på värdighet och rättvisa”, skriver FN:s generalsekreterare António Guterres.

Generalsekreteraren konstaterar också att förintelseförnekande och förvanskning av Förintelsen är en avgörande del i antisemitisk diskurs. I rapporten läggs ansvar på de sociala medie-bolagen att agera.

Rapporten Historien under attack: Förintelseförnekande och förvanskning i på sociala medier har gjorts av Unescos departement för global kommunikation i samarbeta med den Judiska världskongressen.

Förintelsen förnekas eller förvrängs i vartannat inlägg

Mellan juni och juli 2021 samlades 4000 poster in från Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram och Telegram med innehåll kopplat till Förintelsen.
Innehållet på engelska, franska, tyska och spanska analyserades av forskare på Oxfords universitet. 49 procent av innehållet på Telegram förvrängde eller förnekade Förintelsen.

Av de tyskspråkiga inläggen var siffran istället 80 procent. I rapporten konstateras att Telegram inte har någon policy mot förintelseförnekande.

”Telegram har skapat en säker zon för de som vill förneka eller förvränga Förintelsen”, slår rapporten fast.

På Twitter var 19 procent av det offentliga materialet som relaterar till Förintelsen förnekande eller förvrängande, jämfört med 17 procent på Tiktok, åtta procent på Facebook och tre procent på Instagram.

En slutsats i rapporten är att användarvillkoren på de modererade sociala medierna som Facebook och Twiter har brister. Explicit förnekande material tillåts inte, medan förvrängning av historien släpps förbi. Det är inte heller ovanligt att mer inlindad antisemitism hänvisar vidare till andra forum som till exempel Telegram där propagandan är grövre.

När det kommer till förvanskning av historien skriver Unesco att det skiljer sig från rent förnekande i form av att Förintelsen inte helt avfärdas; man riktar istället in sig på att förminska omfattningen av den. Till exempel genom ifrågasätta antalet mördade eller att försöka rentvå kollaboratörer och vissa länders roll och agerande i den.

Unesco menar att det absolut viktigaste för att få bukt med antisemitismen är utbildning om Förintelsen och nazisternas brott, och även utbildning i källkritik.

Sociala medier-bolagen kan påverka

Rapport från Expo, Hope not hate och Amadeu Antonio-stiftelsen
Rapport från Expo, Hope not hate och Amadeu Antonio-stiftelsen. 

Rapporten går i linje med flera andra rapporter som gjort liknande granskningar. 2021 släpptes rapporten Antisemitism i den digitala tidsåldern av de antirasistiska organisationerna svenska Expo, brittiska Hope not hate och tyska Amadeu Antonio-stiftelsen.

I sammanfattningen slås det fast, liksom i Unescos rapport, att antisemitism var lätt att hitta på samtliga plattformar de tittat på. Det finns även ett samband mellan hur extrema uttryck antisemitismen tar sig och plattformars uppförandekod och om plattformen modererades.

På de stora plattformarna plockas den mest uppenbaraste och extrema formen av antisemitism bort, men den konspirationsteoretiska antisemitismen är kvar.

”Några av de största sociala medier-plattformarna har varit absolut centrala för skapandet och spridandet av konspirationsteoretiska ideologier, varav många antisemitiska”, står det i rapporten.

I Antisemitism i den digitala tidsåldern framgår det att tonen på antisemitismen anpassas efter plattformens användarvillkor.

Ett Reddit-forum, dedikerat konspirationsteorier, växte med en halv miljon användare mellan februari och november 2020. I rapporten konstateras också att unga i höga grad använder Instagram och Tiktok och genom dessa plattformar introduceras de lätt i konspirationsteorier där antisemitismen ofta är central, men även i de fall där den inte uttrycks leder vidare förkovring i teorierna obönhörligen till antisemitism.

Hashtagen New world order och Illuminati får miljoner träffar på Instagram, och en majoritet av träffarna torgförde konspirationsteorin.

På Tiktok har hashtagens Rothschildfamily, synagogue of satan och Soros setts 25,1 miljoner gånger på ett halvår. Samtliga termer är centrala i den dominerande antisemitiska propagandan.

I spåren av pandemin har konspirationsteorier frodats. Pandemin har varit en ideal grogrund för att många söker sig till konspirationsteorier för enkla förklaringsmodeller. Men pandemin är inte hela förklaringen på konspirationsteoriernas popularitet.

Populistiska politiker har eldat på och underminerar förtroendet för medier och demokratiska institutioner med konspirationsteoretiska förklaringar.

”Risken för radikalisering i hat mot judar och förintelseförnekande är akut och antisemiter agerar aktivt i konspirationsteoretiska miljöer. De sista åren har vi bevittnat individer som möter förintelseförnekande ofta via tillsynes orelaterade konspirationsteoretiska facebookgrupper. De köper det med lite motstånd”, står det i Antisemitism i den digitala tidsåldern.

Och:

”Stödet för konspirationsteoretiska ideologier har öppnat för högerextrem rekrytering och många aktörer har anpassat sig till en mer tydlig konspirationsteoretisk retorik”.

Förnekandets ursprung är Nazityskland

Stéphane Bruchfeld, en av de främsta forskarna i världen, förklarade motivet till att förneka Förintelsen i en intervju med Expo.

”De handlar om att förneka, förminska och relativisera Nazitysklands förbrytelser. I förnekarmiljöerna kretsar egentligen allt kring judarna och det är ett arv från nazisterna. Judarna var och är huvudfienden.”

” Väldigt mycket av förnekar- och revisionistpropagandan har förebilderna och rötterna i förkrigstidens och krigstidens nazipropaganda. Lite förenklat uttryckt följer man Joseph Goebbels (Nazitysklands propagandaminister, red.anm) hela vägen fram till i dag. Det finns en kontinuitet sedan 30-talet.”

Antisemitiska konspirationsteorier och förintelseförnekande har konsekvenser. I yttersta fall har det lett till terrordåd mot judar. De senaste åren har också flera länder som till exempel Tyskland rapporterar en trend av antisemitiska hatbrott.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV