Radar · Miljö

Vikten av vatten

Torka har drabbat många delar av världen.

Efter en sommar präglad av hetta och torka inleds på tisdag årets upplaga av den globala vattenkonferensen Stockholm World water week under temat vattnets värde. 
– Klimatkrisen är i stor utsträckning en vattenkris, säger Andreas Karlsson från Stockholm international water institute, som arrangerar konferensen.

När den globala vattenkonferensen World water week inleds i Stockholm imorgon tisdag är det efter en sommar där larmrapporter om hetta och torka duggat tätare än regnen. Enligt European drought observatory (EDO) är det i skrivande stund för torrt på 47 procent av kontinenten, EU:s klimatbevakningstjänst Copernicus rapporterade om en av de tre varmaste julimånader som uppmätts, både i Europa och globalt och på Afrikas horn är svältkatastrofen ett faktum efter långdragen torka.

Delar av Sverige upplever ett av de torraste åren på ett halvt sekel, rapporterade DN härom veckan och en färsk analys från WWF visar att 17 procent av Europas invånare och 13 procent av BNP löper stor risk att direkt påverkas av vattenbrist år 2050. Generalsekreterare Gustaf Lind säger i ett pressmeddelande det inte längre går att blunda för riskerna, och att ”vi behöver brådskande åtgärder här och nu”. Bland annat uppmanar organisationen politikerna att stödja EU-kommissionens förslag om att kräva restaurering av påverkade vattendrag och våtmarker, ett förslag som en majoritet i riksdagen nyligen gav nobben.

Det osynliga vattnet

Bakom World water week står Siwi, Stockholm international water institute, och konferensens huvudsyfte är att vara en mötesplats för ”vattenvärlden”, det vill säga organisationer som exempelvis UN water och Wateraid, berörda myndigheter och forskare på området. Men evenemanget besöks också av representanter för regeringar och näringsliv, som förhoppningsvis ska implementera den spirande kunskapen. 

– Vi vill inte bara upprepa vilka problem som finns, utan vi vill gemensamt hitta lösningar, och föra den kunskapen vidare. Vårt sätt att handskas med vatten har bidragit till klimatförändringar, klimatkrisen är i stor utsträckning en vattenkris, vi får antingen för mycket eller för lite, men det är också där lösningarna finns, genom att våtmarker återställs till exempel, säger Andreas Karlsson, kommunikationschef på Siwi.

Politiker från framför allt afrikanska och latinamerikanska länder kommer att närvara vid konferensen, medan svenska politiker i stor utsträckning prioriterar valrörelsen.

– Svenska politiker har varit svårare att engagera, konstaterar Andreas Karlsson.

Årets tema handlar både om att förstå värdet av vatten, men också om det vatten vi inte kan se men som är minst lika viktigt, som grundvatten och avdunstning.

– Det är helt avgörande delar av vattnets kretslopp, men det får inte så mycket uppmärksamhet. Grundvattnet är lätt att överutnyttja. Hälften av jordens befolkning är beroende av grundvatten och den delen kommer bli större.

Prestigefyllda priser

Det vatten som finns i luften från avdunstning är föremål för hydrologen Wilfried Brutsaerts gärning, som belönas med årets Stockholm Water prize som kommer att delas ut under konferensen.

Ännu ett pris kommer att delas ut, Stockholm Junior water prize, som Andreas Karlsson vill slå ett extra slag för. Tävlingen är till för ungdomar mellan 15 och 20 år och samlar tiotusentals deltagare från alla kontinenter. De bidrar med ett vattenprojekt som en del av skolarbetet och vinnaren kommer att presenteras den 30 augusti.

– De här ungdomarna är otroligt häftiga och det är extremt inspirerande. Det är en klyscha, men att se och känna det engagemanget ger mig väldigt stort hopp, säger Andreas Karlsson.

Läs mer: 

Svensk protest när EU vill återställa natur

Stockholm World water week

Arrangeras av Stockholm international water institute vars ambition är att förbättra världens förvaltning av vattenresurser. Den första konferensen hölls 1991.

Konferensen äger rum i digital form den 23-25 augusti och både digitalt och på plats den 28 augusti till 1 september.

Veckan innehåller runt 300 programpunkter i form av seminarier, panelsamtal, workshops med mera.

Stockholm water prize delas ut den 31 augusti. Det går i år till hydrologen Wilfried Brutsaert – även kallad Mr. Evaporation – för hans ”banbrytande arbete med att kvantifiera miljöavdunstning, vilket hjälper till att göra korrekta förutsägelser om vilken påverkan klimatförändringarna har på lokala nederbördsmönster och vattenkällor”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV