Radar · Inrikes

Fler elever åker bil till skolan – allt färre cyklar

Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If och Svenska cykelstäder cyklade 13 procent,  av eleverna till skolan, jämfört med 21 procent 2020.

Färre barn cyklar eller går till skolan i dag jämfört med för tre år sedan, visar den årliga skoltrafikundersökningen som försäkringsbolaget If och Svenska cykelstäder gjort.

I undersökningen har cirka 700 rektorer på grundskolenivå deltagit för att kartlägga trafiksituationen runt landets skolor. Enligt resultatet oroas varannan rektor över säkerheten vid skolorna. Endast 8 procent av skolorna i undersökningen har en bilfri zon runt skolan och 33 procent av rektorerna upplever att det är mer trafik än för tre år sedan.

– Genom att föräldrar tar bilen istället för att låta barnen få in rörlighet och motion på väg till skolan så missar de fördelar i form av minskat stillasittande, ökat välmående och bättre studieresultat. Nu måste föräldrar, skolor och kommuner agera för att fler barn ska ges möjlighet att få cykla till skolan – för barnens eget bästa, säger Christina Bernhardsson, ordförande Svenska cykelstäder.

Var tredje rektor uppger att föräldrarna inte följer trafikreglerna och bara hälften av skolorna har trafikskyltar med uppmaning att sänka farten.