Glöd · Panelen

Panelen: Hur hushåller vi bäst med resurserna?

Såväl Putins krig som klimatkrisen gör att vi behöver hushålla med resurserna.

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Koldioxidutsläppen dominerar det globala och det nationella resursslöseriet. Globalt använder vi resurser som om vi hade 1,7 jordklot och svenskarna använder sig av i genomsnitt 3,8 jordklot enligt beräkningarna av ekologiska fotavtryck. För att komma ner till ett jordklot måste vi svenskar i första hand minska utsläppen från 1,9 jordklot till 0,15 vilket motsvarar 1 ton per person. Vi måste också minska konsumtionen av skogsprodukter (papper, hygienprodukter, bränsle) från 1 jordklot till kinesernas 0,1. Och minska vår matkonsumtion eller åtminstone sluta kassera mat. Resurserna och utsläppen från all militär verksamhet slipper undan i den internationella rapporteringen. Men bara Pentagons utsläpp beräknas vara större än hela Sveriges. Fred och nedrustning är det som krävs.
Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

– Bästa tipset på att hushålla med våra resurser är att införa en grundinkomstgaranti i samhället så att människor frivilligt kan skala ner, sluta klänga till det materiella för trygghet och lättare dela på resurser. Utöver det bör staten omedelbart stoppa all import av ryskt fossilt och mobilisera befolkningen för att minimera energi- och resursanvändningen. Privat bör man agera nu genom att minimera eller stoppa all konsumtion som inte är väsentlig, tills vi kan ingå i gröna cirkulära processer.
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot för Basinkomstpartiet

– På samhällsnivå satsa på att gå över till förnybar energi men utan att släppa rättviseaspekterna, minska el-exporten. Öka incitament och krav så att företag vidtar energisparåtgärder. Privat det vanliga med att släcka lampor i rum man inte vistas i, effektivisera tvätten med fulla maskiner, duscha kortare tid, minska på TV-tittande, etcetera. Men nu även dra ur laddaren när mobilbatteriet är fulladdad och inför julhelgen – minska på julbelysningen.
Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson

I montaget syns paneldeltagare Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson
I montaget syns paneldeltagare Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet och Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson. 

– Vi behöver konsumera mindre. Det är den krassa sanningen. Tänka igenom våra köp och vad vi verkligen behöver samt handla mer begagnat. Vi behöver också ta naturen till hjälp för att återuppbygga vår matjord, se forskaren och mikrobiologen Walter Jehne på Youtube ((Walter Jehne: Cooling The Climate Mess With Soil And Water – YouTube ): ”Det kan vara så enkelt som att inte klippa gräsmattan” – men det handlar också om att ställa om till regenerativt jordbruk och skogsbruk.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt

– Det är ingen rocket science att spara resurser. De flesta tips kan alla. Släng inte mat – ät upp rester. Res kollektivt. Flyg inte. Kör så lite bil som möjligt. Köp inte nytt utan återbruka. Låna de dyra grejerna av varandra i stället för att köpa egna. Eftersom jag är så gammal var jag barn under oljekrisen i början på 70-talet och minns alla spartips: Släck lamporna i rum där du inte är. Sänk värmen. Duscha kort. Strunta i elkonsumerande prylar och hushållsapparater. Hur enkelt som helst!
Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna

– Vi behöver på samhällsnivå tydliga direktiv och riktlinjer från våra myndigheter som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) och Energimyndigheten för att visa på situationens allvar. Som privatperson är det fullt möjligt att dra på raggsockorna och dra ned temperaturen. Gör det till en sport att aldrig duscha hemma – bara på jobbet och i samband med träning – som en utmaning inom familjen. En kul tävling i att vara energisnålast. 
William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen

Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna och William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt, Anna-Carin Hall, 61 år, pressansvarig, Kvinna till kvinna och William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen. 

– Det bästa vore ransonering så att alla får tillräckligt, men sammanlagt inom planetens gränser. På grund av rekyleffekten avgörs vår klimatpåverkan främst av hur mycket pengar vi tjänar, så både riksdag, region, kommun, arbetsmarknadens parter och de flesta individer kan främja och välja mindre lönearbete istället för högre lön och ökad konsumtion.
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker

– Mitt bästa tips är att minska matsvinnet. Om matsvinnet vore ett land skulle det vara världens tredje största utsläppare.
Det behövs både politiska reformer för att minska svinnet i butiker, men också förändringar på hushållsnivå, så mindre ätduglig mat slängs. 
Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet.