Radar · Miljö

Klimatångest kan vara positivt

Runt om i världen har 23-åringarna klimatångest, visar färsk studie.

Har du klimatångest? Då är du knappast ensam. I en ny studie visar det sig till exempel att många av invånarna i våra grannländer är ”extremt bekymrade” över klimatkrisen. Men forskarna fann också att ett gott botemedel mot klimatångest är att ändra sin livsstil och allra bäst är att bli klimataktivist för att må bättre.

Det är ett stort forskarlag, bland annat från Örebro universitet, som står bakom studien, som bygger på 11 000 enkätsvar från 32 olika länder, bland andra Finland, Noge och Kanada. Frågorna har besvarats av 23-åringar i de olika länderna. Resultaten publicerades i det nya numret av forskningstidskriften Journal of Environmental Psychology.

Genomgående var klimatångesten i de olika länderna relativt hög, något som också var förväntat. Enligt forskarna berodde graden av klimatångest på hur mycket information respondenterna tagit del av via medierna. De som tog del av stora mängder information om klimatet och miljön hade mer klimatångest än andra.

Positiva effekter

I våra nordiska grannländer, Finland och Norge, har många 23-åringar klimatångest. I Finland svarade till exempel 65 procent av dem att de var ”extremt bekymrade” över klimatet. För norrmännen var motsvarande siffra 48 procent.

Förutom att medvetenhet om klimat- och miljöförändringar och klimatångest hängde samman, kunde forskarna också konstatera att klimatångest kan ha positiva effekter.

Många av dem som hade högst grad av klimatångest uppgav till exempel att de deltagit i någon form av aktion för klimatet det senaste året och att de också i högre grad än andra, lät sin livsstil påverkas av klimatmedvetna val. De personer som kanaliserade ångesten i handling uppgav även att de mådde bättre än de som lät bli.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV