Radar · Miljö

Försvaret ska rena PFAS-ämnen – men kritiseras för låg ambition

Oron för att PFAS-ämnen från Karlsborgs flygplats ska sprida sig och så småningom hamna i Vättern har funnits i flera år hos Aktion rädda Vättern.

Under flera år har det läckt ut PFAS-ämnen till Vätterns vattenskyddsområde från Karlsborgs flygplats. Nu har Försvarsmakten beslutat att installera en reningsanläggning. Men gruppen Aktion rädda Vättern menar att det inte handlar om en sanering, utan att målet är att kunna dränera området och därmed möjliggöra en renovering av landningsbanan.

Sedan hösten 2013 har det varit känt att området vid Karlsborgs flygplats är förorenat av hälsoskadliga PFAS-ämnen, ofta kallade evighetskemikalier, då de är extremt svårnedbrytbara i naturen.

Gruppen Aktion rädda Vättern har länge tryckt på för att Försvarsmakten ska sanera området, men Försvarsmakten å sin sida menar att det inte funnits tekniska lösningar i tillräckligt stor skala. I deras handlingsplan från 2020 skriver de bland annat att det inte finns ”kommersiellt tillgänglig och miljöeffektiv teknik för att till skäliga kostnader sanera PFAS-föroreningar”.

Men i somras bedömde de att tekniken nu finns.

– Det har tagit lång tid att utreda och förstå läget i Karlsborg och att hitta tekniska lösningar som skulle kunna fungera för rening med de stora vattenmängder det handlar om, säger Josefine Agerberg, projektsamordnare på Försvarsmaktens miljöprövningsenhet, till Svt väst.

"Merparten" tas omhand

Hon konstaterar att ”merparten av PFAS-föroreningarna” kommer att tas om hand.

– Min bedömning är runt 70-90 procent, men det återstår att se.

Christer Haagman, talesperson för Aktion rädda Vättern, säger till Svt att tekniken visst har funnits.

– Vi från Aktion rädda Vättern vet till exempel att Fortifikationsverket (som äger Sveriges försvarsfastigheter, reds. anm.) var på studiebesök hos Landvetter flygplats, där man renat PFAS-kemikalier i åratal.

Men teknik just för förutsättningarna på Karlsborgs flygplats och flödena där har inte funnits, kontrar Josefine Agerberg.

Renovering av landningsbana

Aktion rädda Vättern skriver i ett pressmeddelande att de visserligen är nöjda över att någonting nu görs, och att Försvarsmaktens miljöprövningsenhet nu medger att det finns tillgänglig teknik. Men samtidigt menar de att Försvarets intresse snarare verkar vara att få igång flygverksamheten igen.

”Syftet med utspelet om en reningsanläggning är att göra det möjligt att renovera landningsbanan på flygplatsen, så att den går att använda för stridsflyg”, skriver de i ett mail.

”Efter många år har man nu trots allt insett att någon form av rening måste ske. Försvarsmakten och Fortifikationsverket har därför motvilligt föreslagit att delar av ytvattnet och dräneringsvattnet ska renas”, skriver gruppen.

Men genom att börja gräva i den vattensjuka och förorenade marken utan att först göra en sanering ökar risken för att mer PFAS-förorenat vatten läcker ut till Vättern, menar de.

”Vi vet inte om försvarsledningen medvetet vilseleder politiker och allmänhet för att snabbt få igång den utökade flygverksamheten med stridsflyg över Vättern. Eller om det bara handlar om bristande kompetens? Oavsett så är dricksvattentäkten Vättern allvarligt hotad”, skriver gruppen i mailet.

Läs mer: 

Ny forskning: PFAS-ämnen regnar ned över Vättern – ”betydande mängd”

”Sanera Munksjön och Vättern – efter 50 år”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV