Radar · Morgonkollen

FHM: Coronaspridningen kan öka i höst

Lisa Brouwers, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, säger att det finns många osäkerhetsfaktorer kring höstens smittspridning.

Spridningen av covid-19 i Sverige kan komma att öka i höst, enligt två nya scenarier som Folkhälsomyndigheten (FHM) tagit fram.

Scenarierna tar i beaktande eventuella nya och mer smittsamma virusvarianter som har en större förmåga att undgå immunförsvaret. Om spridningen ökar innebär det i förlängningen att behovet av sjukhusvård ökar.

”Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer kring smittspridningens utveckling är scenarierna mycket svåra att beräkna. Det gäller särskilt egenskaperna hos eventuella nya virusvarianter, vilket påverkar när de skulle kunna ta över och hur snabbt det skulle ske”, säger enhetschefen Lisa Brouwers, i ett pressmeddelande.

FHM presenterar även ett scenario där smittspridningen avtar under hösten.

Scenarierna sträcker sig från den 20 oktober 2022 till 20 januari 2023. FHM framhåller fortfarande att det är viktigt att vaccinationsprogrammet upprätthålls och att man stannar hemma om man har symtom på covid-19.