Radar · Nyheter

Forskning: Konstgjorda rev bra för fiskarna

För 20 år sedan anlades ett antal konstgjorda rev i havet utanför Göteborg, med syfte att skydda fiskbeståndet. Nu visar forskning att projektet varit lyckat – och att reven haft en positiv inverkan på djurlivet.

Det var i början av 2000-talet som ett antal naturliga rev försvann till följd av ett större muddringsarbete i närheten av Göteborgs hamn. Som kompensation placerade Sjöfartsverket ut sju konstgjorda rev i vattnet utanför Vinga, i Göteborgs skärgård.

Nu visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet att de konstgjorda reven haft en positiv inverkan på fisk- och skaldjursbeståndet, och att ekosystemet runt reven visat på en återhämtning. Det meddelar Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

”Det är glädjande nyheter att de konstgjorda reven uppvisar positiva effekter för fisk- och skaldjursbeståndet runt dem”, konstaterar Maria Carling, miljöspecialist på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

De konstgjorda reven är uppförda med hjälp av bland annat bergkross.

”Våra farledsprojekt påverkar alltid omgivande miljö och det är viktigt för Sjöfartsverket att återställa och kompensera så gott det är möjligt, exempelvis genom nya revstrukturer där naturliga försvunnit. Vi kommer ta med oss dessa resultat till andra farledsprojekt där de skulle kunna fungera lika fint i framtiden”, säger Sabina Hoppe, miljöchef på Sjöfartsverket, i pressmeddelandet.

TT