Radar · Mänskliga rättigheter

Wales förbjuder barnaga

Ny lag i Wales - föräldrar får inte längre fysiskt bestraffa sina barn.

Från och med i dag inför Wales en lag som gör det brottsligt för föräldrar att slå sina barn, något som inte är olagligt i England och på Nordirland. En självklarhet, säger Labourregeringen i riksdelen om den nya lagen, medan de konservativa varnar för ”Stasi-kultur”.

I Wales är det från och med i dag, måndag, olagligt för föräldrar att slå sina barn. Enligt landsdelens förste minister Mark Drakeford (Labour) är det en ”historisk” dag för barn, då Wales blir den andra brittiska nationen att förbjuda fysisk bestraffning.

Tidigare har lagen formulerats som att aga är försvarbart när det handlar om ”rimlig bestraffning”. Skottland tog bort den formuleringen i november 2020, men den gäller ännu i England och på Nordirland. Men i det moderna Wales har fysisk bestraffning ingen plats, menar Drakeford, och får medhåll av Wales barnkommissionär Sally Holland.

– Som vuxna accepterar vi inte fysiskt våld i någon del av våra liv. Och som nation är vi i dag tydliga med att vi inte accepterar det i våra barns liv heller, säger hon till BBC.

Begreppet rimlig bestraffning har i sammanhanget en lång historia i England och Wales. När läraren Thomas Hopley misshandlade en elev till döds 1860 dömdes han för dråp men domaren sa att ”måttligt” kroppsstraff fick rätta till ”det som är ont i barnet”.

New age-dogmer?

I och med den nya lagen uppmanas Walesare att kontakta socialtjänsten om de ser en förälder använda fysiskt våld mot ett barn, något som upprör den konservativa oppositionen.

– Jag är mycket oroad över kampanjer som uppmuntrar en Stasi-kultur i Wales där människor – och barn – uppmuntras att anmäla föräldrar, som disciplinerar sina barn på ett sätt som de anser vara proportionerligt, till polisen, säger Gareth Davies, de konservativas talesperson i sociala frågor, till BBC.

Han tillägger att Labourregeringen tydligen är mer intresserade i ”new age-dogmer än att respektera föräldrar”.

Det är sedan tidigare förbjudet att aga barn i skolan, fosterhem och andra för barn avsedda inrättningar i Wales.

Enligt Rädda barnen förbjuder 61 av jordens länder barnaga. Sverige var först med att införa ett förbud 1979.