Radar · Politik

MP: Inför totalstopp för trålning i Östersjön 

Miljöpartiets språkrör Per Bolund talar under Almedalsveckan.

Miljöpartiet vill se ett omedelbart stopp för all industritrålning i Östersjön. Samtidigt bör hela havsområdet skyddsklassas. 
– Vi har en akut kris som kräver akuta krisinsatser, säger språkröret Per Bolund.

Ekosystemet i Östersjön är hotat och på väg att tippa – torsken är utfiskad och en omfattande nedgång syns av strömming och sill, framhåller Bolund. 

– Östersjön är ett unikt havsområde, det är en resurs som ger oss så otroligt mycket men som vi håller på att fullständigt föröda. Vi har en totalt akut kris, säger han. 

Miljöpartiet (MP) vill se ett totalstopp för alla industritrålare på svenska vatten, utan möjlighet att kunna ge dispenser. Det är något som Sverige kan gå fram med på egen hand, enligt partiet. 

I nästa steg vill man se ett förbud mot industrifiske i hela Östersjön och en avvecklingsplan bör upprättas. Ett sådant förbud fanns fram till EU-inträdet men slutade att gälla 1997. 

Endast storskaligt 

Trålningsstoppet ska enligt MP bara gälla den storskaliga fiskmjöls- och oljeindustrin och inte det småskaliga fisket för konsumtion. Bolund tar upp att endast cirka tolv procent av den sill och skarpsill som fiskas i Sverige går till mat. 

Fiskmjölet och oljan används i stor grad inom minkindustrin och i laxodlingar. 

– Det är inte rimligt att vi förstör vår havsmiljö för att få sådan industri att leva ett tag till, säger han om minknäringen. 

Stoppet bör träda i kraft omedelbart, i god tid före att båtarna ger sig ut i vinter. 

Samtidigt vill MP inrätta ett skyddat område av hela Östersjön, från Bottenviken i norr till Egentliga Östersjön i söder. Skyddet ska ligga kvar tills ekosystemet har återhämtat sig.

Enligt partiet har ett enskilt medlemsland möjlighet att be EU-kommissionen att utföra en sådan åtgärd. 

Klagar på S 

MP anklagar samtidigt Socialdemokraterna (S) för att ha gjort för lite för fiskebestånden i de svenska vattnen. S har tidigare motsatt sig att flytta ut trålgränsen längs ostkusten för att skydda lekande sill och strömming. 

Nu genomför Havs- och vattenmyndigheten ett projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen, men det är som sagt bara ett projekt, framhåller Bolund. 

– Det är tyvärr verkligheten som vi har mött i förhandlingar många gånger, att Socialdemokraterna inte värnar fiskbestånden och det lokala fisket utan man värnar fiskesystemet. 

MP vill samarbeta med S efter valet och Bolund kallar nästa mandatperiod ”havens mandatperiod”. Frågan är vad som talar för det. 

– Det beror på styrkeförhållandena mellan partierna och hur vi förhandlar efter ett val. Det här är ett tydligt besked om att Miljöpartiet kommer att prioritera havsfrågorna, säger han. 

Fem miljarder 

I åtgärdspaketet föreslår partiet också en satsning om fem miljarder kronor varje år för att ”städa upp för gamla miljösynder” och restaurera kuster. Det kan handla om att sanera miljöfarliga vrak eller anlägga nya våtmarker. 

Miljöpartiet hade tänkt att presentera förslagen under sin dag på Almedalsveckan. Men det misstänkta terrordådet i Visby gjorde att planerna ställdes in. 

Efter att Per Bolund och språkröret Märta Stenevi hållit en tyst minut för offret från Almedalsscenen, tog Bolund upp fisket i sitt tal och sade: 

– Vi har behandlat haven som om de var våra värsta fiender. Det är dags att behandla dem som våra bästa vänner i stället. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV