Glöd · Ledare

Glöm inte djuren i värmeböljan

Den extremvärme som just nu drabbar Europa drabbar långt ifrån bara människor. Bilder från den franska djurrättsorganisationen Association L214 från den 18 juli 2022 visar hur de många grisarna i en lastbil i Bretagne flämtar för sina liv. De är på väg till slakteriet. Utanför lastbilen är temperaturen kvävande 42 grader. Ja, utanför. Hur hög temperaturen är inuti lastbilen vet bara grisarna. I videon får tittaren se grisarnas sista, flämtande, desperata andetag innan de ska bli människomat.

Bara det faktum att djurtransporter äger rum i så höga temperaturer är anmärkningsvärt. Enligt EU:s regelverk får temperaturen i transporten inte överstiga 30 grader. Hur transportföretagen garanterar det i en lastbil med öppningar i väggarna och med utomhustemperaturer på över 40 grader är svårt att förstå. Dessutom kan tilläggas att 30 grader inte heller är en direkt behaglig temperatur för något däggdjur i en stressad situation. Det vet vilken människa som helst.

I en värmebölja är det inte heller bara transporter som utgör en fara för planetens djur. Alla, såväl de vilda djuren som de vars öde det är att antingen själv bli människomat eller producera människomat, påverkas när temperaturerna stiger. Och inte heller är det bara landlevande djur som drabbas – när temperaturerna stiger på land stiger de till slut även i hav och sjöar, vilket bland annat leder till radikalt förändrade ekosystem och utdöenden. Vilka långtidseffekter det får återstår att se, men i en värld där vad vi i dag kallar värmebölja har blivit ny norm kommer allt vara förändrat. 

I takt med stigande temperaturer kräver allt levande mer vatten, men det är också just när det är extra varmt som vatten tenderar att bli en bristvara. Är det ont om vatten får boskapsdjuren också ont om vatten. Är det ont om mat får boskapsdjuren ont om mat.

Hur kan det vara motiverat att spendera oerhört mycket vatten, tid och energi på att odla enorma mängder mat för boskapsuppfödning, när det är så tydligt att våra resurser blir alltmer begränsade? När det är så tydligt att en omfördelning av de resurserna inte bara skulle vara behjälplig när det gäller att motarbeta klimatförändringarna, utan också för att minska världssvälten? Med det system vi har nu blir alla levande varelser lidande. Både nu och i framtiden.

Med vetskapen om att värmeböljorna och temperaturrekorden numera avlöser varandra måste vi alla göra vad vi kan för att dels minska deras påverkan, dels anpassa oss till en varmare värld. Ett första steg är att sluta konsumera animaliska produkter och arbeta för en hållbar omställning av jordbruket från animalieproduktion till växtbaserad produktion.

Det går inte att rättfärdiga allt det lidande som animalieproduktionen medför på både det etiska och det klimatmässiga planet. Vi kan inte bara fortsätta med business as usual. Vad vi däremot kan göra är att ändra våra matvanor och minska efterfrågan på animaliska produkter. Och det kan vi göra i dag.

En domare i Mexico City har förlängt tjurfäktningsförbudet i staden tills vidare.

I dag riskerar Sveriges temperaturrekord från 1947 att slås.