Radar · Utrikes

Tänk på det här när du läser om Ukraina

Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba mötte journalister i Bryssel på måndagen.

Tonläget är högt och informationsflödet enormt kring vad som händer och sker i den pågående Ukrainakonflikten. Men hur ska man veta vad som stämmer och inte?

Det här kan vara bra att tänka på:

* Ifrågasätt information

Mycket information sprids snabbt i krissituationer både i etablerade medier och i sociala medier. Men långt ifrån allt är sant.

– Det handlar lite grann om att sortera kring vad som är nytt och obekräftat kontra det som är lite mer klarlagt – det vill säga det här har hänt och det här vet vi om, säger Thomas Nygren, professor i didaktik vid Uppsala universitet som forskat på faktagranskning.

I situationer likt den i Ukraina blir det viktigare än vanligt att noga granska information som dyker upp, menar Nygren.

– Var kommer informationen ifrån? Är det bekräftad eller inte bekräftad information? Hur ny är den?

* Vem säger vad och varför?

Nästan all information har en avsändare. Det gäller att se vem som är källan och fråga sig varför den personer uppger något.

– Det finns två stora felkällor här. Det ena är att det kommer från någon som har ett uppsåt att vilseleda, säger han.

Det andra handlar om att det finns mycket osäkerhet, inte minst i krig och konflikter.

– Vissa av de här ryktena eller tolkningarna av vad som händer och sker när det gäller exempelvis truppförflyttningar kommer att visa sig vara korrekta. Men i många är fall är det svårt att veta hur det ser ut eftersom det mycket bygger på tolkningar.

* Vem kan man lita på?

Sociala medier är ofta snabba på ny information. Men granskningen är sämre och det cirkulerar ofta felaktiga eller gamla uppgifter.

– När det sker stora händelser och mycket är osäkert får man gå till de nyhetskanaler man vanligtvis kan lita på själv. De här kanalerna är jag van vid att följa och de brukar hjälpa mig på ett bra sätt att hitta information. Då kan man förlita sig på det, säger Thomas Nygren och fortsätter:

– Det här är kanske det sämsta tillfället att börja jaga efter nya informationskanaler som man inte vet hur de fungerar.

* Svenskar och källkritik

– Överlag så är vi ganska bra på att följa nyheter från etablerade nyhetskällor och där får vi ta del av information som har granskats av andra. De senaste undersökningarna visar på att många är bra på att följa med i nyheter.

Ju svårare en fråga är desto svårare blir det att kunna navigera och hänga med i det som rapporteras.

– Även om man är informerad betyder inte det att man förstår allt som händer.