Radar · Inrikes

Större risk för våld i nära relationer vid missbruk

Utsattheten för våld från en närstående är större bland kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik, enligt en ny studie som Mälardalens universitet genomfört tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, socialtjänsten, beroendevården och kriminalvården.

Kvinnor med missbruk löper högre risk att bli utsatta för våld och kränkningar i nära relationer, jämfört med andra kvinnor. Det visar en ny studie från Mälardalens universitet.

Fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i nära relationer är en vanlig typ av brott och exakt hur många som blir utsatta är okänt då mörkertalet är stort. Endast en av fyra som blir utsatta för den här typen av brott anmäler till polisen, enligt Brottsförebyggande rådet, Brå. 

Utsattheten för våld i nära relationer skiljer sig dock mellan män och kvinnor. 25 procent av kvinnorna i befolkningen uppger att de någon gång under sin livstid blivit utsatta för våld från en person de har en nära relation med, medan motsvarande andel bland männen är 17 procent, enligt Brå.

Nu visar en ny, Sverigeunik studie, genomförd av Mälardalens universitet, MDU, tillsammans med ett antal myndigheter, att utsattheten även skiljer sig mellan kvinnor. Enligt studien ”Vem ser oss?, som handlar om förekomsten av våld bland kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik, är kvinnor i den här gruppen mer utsatta för både våld och kränkningar från närstående, jämfört med övriga kvinnor i befolkningen.

Nästan hälften av kvinnorna som deltog i studien uppgav också att de blivit utsatta för grovt våld, samtidigt som 40 procent hade fått skador som krävt akutvård.

– Den här målgruppen tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället och det har länge varit en lågt prioriterad grupp inom forskning. Det här är den första studien i sitt slag i Sverige och studien är viktig för länets utveckling men även som förstudie inför framtida fördjupade undersökningar, säger Charlotta Hellström, lektor i folkhälsovetenskap, vid MDU, i en kommentar.

Sexuellt våld vanligt

Studien visar också att utsattheten för sexuellt våld är stor bland kvinnor med missbruk. Nästan hälften uppger att de har fått skador vid sexuellt umgänge samtidigt som hela 96 procent någon gång har utsatts för verbala kränkningar.

Att få större kunskap om vilken erfarenhet dessa kvinnor har av våld utgör ett viktigt underlag för att kunna erbjuda dem bättre stöd framöver, även vid missbruksbehandlingar, enligt Pernilla Börjesson, enhetschef vid Länsstyrelsen Västmanland, en av myndigheterna bakom studien.

– Syftet med den här undersökningen var, förutom att kartlägga förekomsten av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld bland den här gruppen av kvinnor, även att undersöka om deras erfarenheter av våld i nära relation påverkar deras pågående missbruksbehandling. Vi hoppas att studien kan ligga som grund för att kunna ge dem rätt stöd framöver, säger Pernilla Börjesson i en kommentar.

Här kan du ta del av studien: Vem ser oss? – En studie om kvinnor i missbruk och deras upplevelser av våld i nära relation