Radar · Utrikes

Nederländerna vill minska boskapsbeståndet med en tredjedel

Kväveutsläppen från jordbruket i Nederländerna måste minska.

För att komma till rätta med de höga kväveutsläppen i Nederländerna ska nästan en tredjedel av alla kor, grisar och höns bort från produktionen. En omställning som regeringen satsar 25 miljarder euro på. 

Nederländerna har försökt finna sätt att komma till rätta med höga kväveutsläpp i sårbara naturområden, sedan en domstol 2019 konstaterade att de befintliga nivåerna bryter mot EU-lagstiftning. Sedan dess har åtgärder som sänkta hastigheter på motorväg vidtagits, men det har inte varit tillräckligt. Från finans- och jordbruksministeriet kom därför i höstas ett förslagpaket där man vill se en minskning av antalet djur i jordbruket med 30 procent, skriver The Guardian. Före nyår klubbade koalitionsregeringen ett åtgärdspaket för att förmå lantbruket till en rejäl omställning de kommande åren, rapporterar ATL

Nederländerna har en av Europas största boskapsindustrier, med mer än 100 miljoner nötkreatur, höns och grisar. Kombinerat med det tätbefolkade landets blygsamma areal gör det att man snart nått en gräns för vad miljön klarar av när det kommer till utsläpp från jordbruket, sa en talesperson för jordbruksministeriet till The Guardian.

– Det är mycket brådskande för oss att ta itu med problemet med kväveföreningar. Det betyder att val måste göras inom en snar framtid.

"Systemproblem"

Miljörörelsen har välkomnat planerna, medan grupper av bönder har blockerat vägar med traktorer i protest. Tanken är att reformen ska ge lantbrukarna nya sätt att försörja sig.

– I Nederländerna börjar man tyvärr se effekterna av jordbrukets negativa konsekvenser eftersom det är så stora mängder djur. Det är ett systemproblem och inget som enskilda lantbrukare kan lastas för. De här diskussionerna har pågått ganska lång tid, säger Jan Bengtsson, ekologiforskare vid SLU, till ATL. 

Regeringen har avsatt 25 miljarder euro för att stötta lantbrukarnas omställning fram till 2035.