Radar · Utrikes

Malis junta får fortsätta i flera år

Kuppledaren Assimi Goïta styr Mali som interimspresident och ser ut att få fortsätta göra det i flera år framöver.

Militärjuntan som styr Mali skjuter planer på ett demokratiskt val långt framför sig – och kan komma att sitta kvar under kommande fem år.

När militären tog makten i augusti 2020, i den första av två kupper, lovade den att hålla val senast i februari 2022. Men juntan sköt upp valplanerna på obestämd framtid, med hänvisning till det skakiga säkerhetsläget i landet.

I det tillfälliga parlament som satts samman, där merparten av ledamöterna är militärer, röstade i princip samtliga för en femårsplan som juntan har tagit fram.

Efter det militära maktövertagandet och de nya beskeden om den demokratiska processen har grannländerna i den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas brutit med Mali.

De franskledda insatser som hjälpt till att bekämpa jihadistiska rebeller i norra Mali sedan nio år tillbaka, där bland annat Sverige har varit med, avslutades förra veckan.