Radar · Inrikes

Studie: Elever får mer stöd i Danderyd än i Botkyrka

Enligt studien är bristen på specialpedagogisk personal större i Botkyrka än i Danderyd.

En ny rapport visar att skolor med stora utmaningar drabbas hårdast av bristen på speciallärare.

I rapporten Specialpedagogik på undantag har Lärarnas riksförbund undersökt tillgången på speciallärare och specialpedagoger i den svenska grundskolan. Rapportens författare konstaterar att det råder allvarlig brist på framförallt speciallärare och att tillgången på specialpedagogisk personal inte är fördelad efter behov. Studien visar också att de flesta elever inte får särskilt stöd förrän i årskurs 9.

– Det är bedrövligt att elever som är i störst behov av extra stöd och hjälp inte kan få det. Ett likvärdighetsproblem som vittnar om ett kapitalt misslyckande för skolsystemet, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, i ett pressmeddelande.

Större brist i Botkyrka än i Danderyd

Enligt studien skiljer sig tillgången på specialpedagogisk personal mellan olika kommuner. Botkyrkas högstadieskolor har fler elever per speciallärare än 67 procent av landets skolor, medan Danderyd har fler elever per speciallärare än 52 procent av skolorna. Samtidigt är föräldrarnas utbildningsnivå betydligt högre i Danderyd än i Botkyrka.

”Givet att svensk skola ska vara likvärdig och ha en kompensatorisk effekt framstår detta som djupt problematiskt, i och med att såväl Botkyrkas förutsättningar (föräldrarnas utbildningsnivå) som faktiska resultat (meritvärden) är betydligt sämre än i Danderyd”, skriver rapportens författare.

Vill se åtgärder

Lärarnas riksförbund presenterar flera förslag på åtgärder för att elever i behov av stöd ska få det. De vill bland annat se en omfattande satsning på utbildning av speciallärare och att staten ska ta över huvudmannaskap och finansiering av skolan ”så att resurserna fördelas rätt och riktas dit där de behövs som mest”.