Radar · Miljö

Klimatförändringar och jordbruk slår hårt mot insekter

Både mängden insekter och antalet arter har minskat kraftigt på platser i världen utsatta för förändringar i temperatur och markanvändning.

Kombinationen av klimatförändringar och förändrat jordbruk har förödande effekter på antalet insekter runtom i världen. På sina håll har antalet minskat med 50 procent, visar en brittisk studie publicerad i Nature.

Med hjälp av data som samlats in från 6000 platser runtom i världen i över 20 års tid har ett brittiskt forskningsteam studerat vad som hänt med insektspopulationerna i samband med temperaturförändringar och förändringar i markanvändning, det vill säga jordbruk. 

Resultatet är nedslående. Studien, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature, kommer fram till att antalet insekter minskat med 50 procent på vissa ställen och med 27 procent om man ser till antalet arter. Detta i relation till de platser där förändringarna i temperatur och markanvändning varit mindre.

Till Sveriges radios Vetenskapsradion säger Björn Klatt, forskare i biodiversitet vid Lunds universitet, att resultaten är en varningssignal, även om insekternas tuffa situation är känd sedan tidigare.

– 50 procent är ett häftigt värde faktiskt, och det tyder på att vi måste ändra någonting. Vi kan inte fortsätta så här.