Radar · Mänskliga rättigheter

Hbtqi-aktivister blir årets människorättsförsvarare

Frank Mugisha från Uganda och Xheni Karat från Albanien har tilldelats priset årets människorättsförsvarare för att de står upp för hbtq-personers rättigheter trots att det är ett riskfyllt jobb i de båda länderna.

Årets människorättsförsvarare går i år till två hbtqi-aktivister: Xheni Karaj från Albanien och Frank Mugisha från Uganda. Priset, som delas ut av Civil rights defenders, får de för sin outröttliga kamp för hbtqi-personers rättigheter i länder där homofobi, diskriminering och våld är utbrett.

”Trots att de arbetar i miljöer där homofobi är utbrett, fortsätter de kämpa med imponerade kraft för varje individs rätt till sin sexuella läggning och könsidentitet. Båda har varit centrala figurer i att bygga upp hbtqi-rörelser i sina länder och de inspirerar hbtqi-aktivister runt om hela Balkanregionen och Östafrika”, skriver Civil rights defenders i sin motivering till priset.

Xheni Karaj blev för flera år sedan den första offentligt lesbiska kvinnan i Albanien. Detta efter att ha kommit ut under en tv-sänd debatt. När en politiker i debattpanelen sa att han skulle skjuta sin son i huvudet om han kom ut som homosexuell och en annan deltagare påstod att homosexuella inte existerar i Albanien, så kunde hon inte hålla tyst längre. Hon reste sig i publiken och bad om mikrofonen.

"Åstadkommit en revolution"

Sedan dess har hon varit talesperson för den albanska hbtqi-rörelsen. Hon har även grundat hbtqi-organisationen Aleanca LGBT och genom den arrangerat Albaniens första prideparad 2012. Hon har också varit med och startat det första skyddade boendet i Östeuropa för hbtqi-personer som har förskjutits av sina familjer.

– Priset får mig att inse att vi faktiskt åstadkommit en revolution i Albanien. Vi började när folk inte ens trodde att vi fanns i landet, de trodde att homosexualitet var en sjukdom du får från västvärlden. Vi har fått människor att inse att vi existerar, att vi är stolta över oss själva och att vi ska ha rätt att använda det offentliga utrymmet för att berätta våra historier, säger hon i ett pressmeddelande från Civil rights defenders.

Olagligt i Uganda

Frank Mugisha är generalsekreterare för SMUG, en paraplyorganisation för sexuella minoriteter i Uganda. Han och hans organisation har organiserat pridemarscher och driver flera skyddade boenden för hbtqi-personer. De jobbar också aktivt för att förändra synen på hbtqi-personer bland lokala ledare, beslutsfattare och vanliga ugandier.

Homosexualitet är olagligt i Uganda och Frank Mugisha har utsatts för såväl våld som dödshot. Hans vän och kollega David Kato dödades efter att ha stämt en tabloid för att ha publicerat namnen på hundra hbtqi-ugandier med en uppmaning att ”hänga dem”.

År 2009 föreslog parlamentet i Uganda att den redan befintliga kriminaliseringen av homosexualitet borde omfatta dödsstraff. Tillsammans med andra organisationer arbetade Mugisha och SMUG för att få författningsdomstolen att upphäva lagförslaget, vilket också lyckades.

– Det här priset visar att hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter på riktigt. För oss är det ett erkännande att vi är med och för arbetet för mänskliga rättigheter framåt, säger Frank Mugisha i pressmeddelandet.

Riskerar dagligen sina liv

Priset årets människorättsförsvarare delas sedan 2013 ut varje år av människorättsorganisationen Civil rights defenders, CRD. Syftet är att uppmärksamma situationen för utsatta människorättsförsvarare och att dessutom ge ett direkt stöd till mottagaren.

Gabrielle Gunneberg, global programchef för CRD, säger i pressmeddelandet att årets pristagare betytt mycket för hbtqi-rättigheterna i Balkan och östra Afrika.

– Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. Rätten till sin sexualitet, sin kropp och sin könsidentitet, och i många fall även rätten till sitt liv. Människor riskerar dagligen sina liv för rätten att älska vem de vill.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV