Radar · Inrikes

Regeringen skrotar nya reseavdraget

Regeringen skrotar det nya systemet för ersättning för arbetsresor.

Regeringen vill slopa det nya reseavdraget som skulle ha införts nästa år och som även skulle inkludera andra färdmedel än egen bil. I stället behålls det gamla systemet med höjt avdragsbelopp. Oppositionen talar om svek.

Riksdagen beslutade i juni om en ny typ av reseavdrag för resor till och från jobbet. Det innebar en avståndsbaserad skattereduktion, oavsett färdmedel.

Tanken var att det nya systemet skulle träda i kraft nästa år. Men nu har M, KD, L och SD kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

De fyra partierna är också överens om att höja schablonbeloppet i det nuvarande systemet för arbetsresor med bil.

Årlig lättnad

I en promemoria som finansdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås att nuvarande schablonbelopp för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil.

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med tjänstebil höjs från 6,50 kronor för diesel respektive 9,50 kronor för övriga drivmedel till 12 kronor per mil.

Avdraget för tjänstebilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har fyra mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor mer jämfört med det nya system som skulle ha gällt nästa år, står det i pressmeddelandet.

"Slag i magen"

Enligt Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg innebär regerings förslag att 260 000 människor drabbas.

– Det är ett slag i magen på alla de löntagare som hade räknat med att reseavdraget skulle förbättras kraftigt vid årsskiftet. Framför allt är det ett svek eftersom sex av sju riksdagspartier ställde sig bakom det nya systemet så sent som i somras.

– Det regeringen går fram med tar helt bort miljöaspekten i reseavdraget. Att det inte ens ska bli någon ersättning om man pendlar långa sträckor med till exempel buss eller tåg, blir väldigt märkligt, säger Mikael Damberg till TT.

Den nya regeringens förslag bedöms sammanlagt minska statens skatteintäkter med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.