Radar · Mänskliga rättigheter

Träffar med våldsam pappa bröt mot mänskliga rättigheter

 Trots att både mamman och socialtjänsten rapporterade om aggressivt beteende från pappan fick träffarna med barnen pågå under tre års tid.

Europadomstolen konstaterar i en dom att en italiensk domstol gjorde fel när de lät en separerad pappa träffa sina barn, trots att mannen hade drogproblem, var åtalad för misshandel och fortsatte med ett aggressivt beteende under mötena.

Den italienska staten har misslyckats med att skydda två barn och deras mamma, då en italiensk domstol under tre års tid uppmanat till möten mellan barnen och deras pappa, trots att mannen hade både alkohol- och drogberoende samt rapporterats ha ett hotfullt och aggressivt beteende under mötena. Det menar Europadomstolen i en dom som dömer den italienska staten att betala 7000 euro i skadestånd till barnen.

Mötena mellan mannen och hans barn, där även mamman närvarat till en början, skulle ha skett i en ”strikt skyddad” miljö med en psykolog närvarande på grund av mannens drogproblem och våldsamma beteende.

Men detta gick inte att ordna på grund av personalbrist och andra yttre omständigheter. Mötena skedde istället i närvaro av en person från socialtjänsten, på en rad offentliga platser såsom stadens torg, biblioteket och i kommunhuset.

"Icke samarbetsvillig"

Det hela skedde inte friktionsfritt. Trots att både mamman till barnen och socialtjänsten rapporterade in till den italienska domstolen att pappan betett sig aggressivt under mötena med sina barn och kommit med hotfulla och nedsättande kommentarer om deras mamma, så agerade inte domstolen.

När mamman istället ställde in några möten och även ansökte om att avbryta mötena på grund av säkerhetsskäl och att hon fått ett nytt jobb och inte kunde resa 120 kilometer till varje mötestillfälle så valde domstolen istället att se hennes beteende som ”icke samarbetsvilligt”, och dömde att hon skulle fråntas vårdnaden.

Men i den domen har den italienska domstolen inte tagit hänsyn till alla omständigheter, skriver Europadomstolen och menar att de borde ha tagit i beaktande att kvinnan genom sitt agerande försökte skydda sina barn.

Den italienska domstolen ska inte ha resonerat kring utifall det bästa för barnen i det här fallet övervägde rätten som pappan har att träffa sina barn. Därmed har man brutit mot Europakonventionens artikel 8 om rätten till respekt för privatliv och familjeliv.

Europadomstolen konstaterar också att Europarådets expertgrupp på frågor om våld i nära relationer, Grevio, tagit fram en rapport om Italien som bland annat konstaterar att det är vanligt förekommande att domstolar i landet ”bestraffar” kvinnor som lyfter upp våld i relationen som ett skäl för att undvika delad vårdnad, då de ses om ”icke samarbetsvilliga” och ”olämpliga mödrar”.