Radar · Miljö

Lösningarna på energikrisen finns redan

Havsbaserad vindkraft på Lillgrund söder om Öresundsbron.

En fullständig omläggning till uthålliga energisystem till 2050 är fullt realistiskt. Det menar flera internationella forskare och experter från 15 universitet som tillsammans undertecknat en gemensam artikel där de poängterar att tekniken för detta redan finns.

Att det inte går att lagra sol- och vindkraft är osant, menar forskarna bakom en gemensam artikel i den vetenskapliga tidskriften IEEE Access. Det krävs inga superbatterier heller, i stället kan man till exempel lagra överskottselektricitet som så kallade e-bränslen eller vätgas.

Principen är ungefär densamma som de stora vattenmagasin som lagrar vattenkraft i Sverige. Den lagrade energin kan sedan användas de dagar som det inte blåser eller under nätterna, då solen inte lyser.

Lagring viktigt

– Lagring av energi är viktigt i system som bygger till 100 procent på förnybar energi. Särskilt när man använder stora mängder av olika energislag som sol eller vind, slår forskarna fast i artikeln.

I förnybara energikällor räknar forskarna in vind- och solenergi, vätebaserad kraft, bioenergi, geotermisk energi och havsbaserad kraft som nyttjar vågor, strömmar eller tidvatten. Kärnkraft däremot, räknas inte som en förnybar energikälla.

– Forskning visar att förnybar kraft och energieffektivitet i kombination med omstrukturering av energisystem kommer att spela en avgörande roll i omställningen, tack vare sina låga kostnader, hög effektivitet, mogen teknik, många användningsområden och enorma tillgångar till förnybara resurser, skriver forskarna.

Tidigare har vätebaserad kraft och bioenergi betraktats som de viktigaste delarna, men i dag ser man den största tillväxten inom sol- och vindenergi.

Sol och vind dominerar

– Sol- och vindenergi förväntas dominera hundraprocentigt förnybara energisystem på global nivå, men andra förnybara resurser kan dominera i enskilda länder eller regioner. I dag finns det tio länder i världen som helt eller nästan helt har en totalt förnybar elförsörjning, oftast baserad på vätebaserad kraft, enligt forskarna.

Forskningen kring hundraprocentigt förnybara energisystem har utmynnat i att de flesta forskare är överens om att dessa finns inom räckhåll till låga kostnader. Tillsammans med olika metoder för energieffektivisering och ökad elektrifiering kommer den förnybara energin att kunna bidra till att 1,5-gradersmålet går att nå. Det som krävs är ekonomiska satsningar och politisk vilja.

– När klimatkrisen får världen att brinna, ger forskarna hopp om en bättre framtid. De vetenskapliga studierna visar att det redan finns lösningar på världens behov av förnybar energi. Vi kan faktiskt nå klimatmålen helt baserat på förnybar energi. För några år sedan blev sådana påståenden från forskare förlöjligade, men i vår artikel visar vi att dessa slutsatser nu är mainstream, säger professor Poul Alberg Østergaard från Institutet för planering på Aalborgs universitet till AAU:s hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV