Radar · Miljö

Klimatmötet i mål – krisfond klubbad

Sömnmosiga delegater rodde krisfonden i land, men i frågan om utsläppsminskningar har klimatmötet misslyckats, enligt FN:s generalsekreterare.

Klimatmötet COP27:s har under morgontimmarna klubbat igenom ett övergripande slutdokument. Länderna har bland annat kommit överens om en fond till sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringarna.
Men från svenskt håll hade man hoppats på mer.

En av de mer uppmärksammade punkterna vid klimatmötet är en överenskommelse om en fond för skador och förluster, där rikare länder ska betala fattigare länder för skador som orsakats av klimatförändringarna.

— Jag tycker att det var välkommet att vi från EU:s sida kunde ta det steget och gå utvecklingsländerna till mötes i någonting som många hade efterfrågat, säger Sveriges chefsförhandlare Mattias Frumerie.

Klimatmötet är över efter en nattmangling in på söndagsmorgonen
Klimatmötet är över efter en nattmangling in på söndagsmorgonen. Foto: Peter Dejong/AP/TT

Mycket är oklart kring fondens uppbyggnad, vilka som ska få ta del av den och hur mycket pengar som den kommer att innehålla.

— Den här fonden – som vi nu kommer att inleda arbetet med att upprätta – kanske inte den mest optimala. Men nu har beslutet kommit, och då ska vi så klart från svensk sida och från EU:s sida, bidra så att det blir ett så bra resultat som möjligt, säger Frumerie.

Rikare länder har länge duckat frågan av rädsla att behöva ta ansvar på grund av sina historiska utsläpp, och bara att de gick med på att ta med frågan på den officiella dagordningen för COP27 sågs som en genombrott.

"Ett nytt kapitel"

De sömnmosiga delegaterna såg nöjda och lättade ut när de applåderade sig själva tidigt på morgonen när punkten kunde klubbas efter att konsensus uppnåtts.

— Det här är kulmen av 30 års arbete och början av ett nytt kapitel i jakten på klimaträttvisa. En stråle av hopp för de länder som är mest påverkad av klimatorsakade förluster och skador, säger Pakistans chefsförhandlare Nabeel Munir till The Guardian.

En annan som var nöjd var FN:s generalsekreterare:

— COP har tagit ett viktigt steg mot rättvisa. Jag välkomnar beslutet, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett videoklipp, och tillägger:

— Det är helt klart inte tillräckligt, men det är en välbehövlig politisk signal för att återuppbygga det skadade förtroendet. Rösterna hos dem vid klimatkrisens frontlinjer måste höras, säger han.

Journalister väntar på att den avslutande plenaren ska inledas, sent på lördagen
Journalister väntar på att den avslutande plenaren ska inledas, sent på lördagen. Foto: Peter Dejong/AP/TT

En annan stötesten har varit formuleringar kring utfasning av fossila bränslen – att inkludera både gas och olja och inte bara kol – där Ryssland och Saudiarabien sägs ha satt käppar i hjulet.

I frågan om utsläppsminskningar har klimatmötet misslyckats, anser Guterres.

— Vår planet befinner sig fortfarande i ett akutläge. Vi måste minska utsläppen drastiskt nu, och det här är en fråga där detta klimatmöte inte nådde fram, säger han.

Hoppats på mer

Strax efter 03 inleddes alltså slutplenaren, som efter flera timmar utmynnade i klubbandet av ett slutdokument med uppmaningar om sänkta utsläpp.

Men Mattias Frumerie hade hoppats på mer. När TT når honom vid 06-tiden på morgonen, svensk tid, har han lämnat mötet och befinner sig på flygplatsen i Istanbul.

— Det vi såg från EU:s sida innan jag lämnade, var att innehållet i den överenskommelsen hade kunnat vara mycket bättre, säger han.

Sverige hade framför allt velat se skarpare skrivningar kring utsläppsminskningarna.

— Vad det gäller det här arbetsprogrammet hade vi gärna sett en starkare plattform för att driva på det globala arbetet, säger han.

— Vi hade velat se ett bättre resultat, helt klart.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV