Radar · Miljö

Europavecka mot avfall igång

Lappa och laga är ett sätt att minska avfallet och konsumtionen av textilier.

Just nu pågår Europa minskar avfallet-veckan, eller som den heter på EU-språk ”European week for waste reduction”. EU-projektet har pågått sedan 2009 och målet är att öka medvetenheten om förebyggande av avfall i Europa. I Göteborg har det resulterat i en Lappcentral där det går att få sina kläder lagade gratis.

– Vi vill erbjuda ett konkret alternativ för att göteborgarna ska kunna minska sitt textilavfall. Enligt stadens avfallsplan ska allt avfall minska med 30 procent till 2030 och mängden textilier om slängs i soppåsen minska med 60 procent. Att laga och lappa är ett sätt att förlänga livet på sina kläder, säger Ulrika Naezer, kommunikatör på Göteborgs Stad i ett pressmeddelande.

Enligt statistik från Naturvårdsverket konsumerar varje svensk årligen närmare 15 kilo textilier, mestadels kläder. Kvinnor konsumerar i genomsnitt varje år ett kilo kläder mer än männen. Under pandemin gick svenskarnas textilkonsumtion ner, men nu har den ökat igen och är uppe på rekordnivån 14,8 kilo per person och år.

Stora miljökonsekvenser

Produktion av kläder har stora konsekvenser för miljön när det gäller vattenförbrukning, kemikalieanvändning, växthusgasutsläpp och energiförbrukning. Den svenska textilkonsumtionen orsakar utsläpp av över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år, vilket motsvaras av 850 000 varv runt jorden med bil.

– De flesta känner till textilproduktionens påverkan på miljö och klimat, men eftersom kläder är så billigt är det lättare att köpa nytt än att laga. Med Lappcentralen vill vi visa på en annan väg, ett sätt att förebygga avfall, säger Ulrika Naezer.

Alla göteborgare är välkomna till Lappverkstaden på Stadsbiblioteket på fredag. Då kan man ta med kläder som kräver enklare lagningar, max 20 minuters arbetstid. Professionella skräddare och sömmerskor finns på plats, liksom remake- och second hand-kläder.

Bidrar till cirkulär ekonomi

På plats finns även symaskin, nål och tråd om man hellre vill laga sina kläder själv, men saknar redskapen.

– Genom samarbetet med några av Göteborgs skräddare och sömmerskor vill vi också lyfta upp verksamheter som bidrar till den cirkulära ekonomin och minskar avfallet, säger Sandra Alm, projektledare avfallprojekt, Kretslopp och vatten.

Europa minskar avfallet-veckan inleddes under lördagen och pågår till till och med 27 november.

Fakta

European Week for Waste Reduction, instiftades 2009. Syftet är att öka medvetenheten om att reducera avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Branschorganisationen Avfall Sverige är nationell samordnare i Sverige. I år genomförs Europa minskar avfallet-veckan den 19–27 november och temat är textilier.

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Textil har också det femte högsta utsläppen av växthusgaser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV