Radar · Morgonkollen

Sommarprylar kan innehålla farliga ämnen

 Efter kontrollen slutade nästan samtliga företag att sälja de farliga produkterna.

Badleksaker, kylväskor och trädgårdstillbehör. Några av våra vanligaste sommarprylar kan innehålla farliga kemikalier. Enligt Kemikalieinspektionen är risken störst med varor beställda på nätet.

Kemikalieinspektionen har kontrollerat 266 sommarprylar från 82 företag. Resultatet visade att 16 procent av produkterna innehöll för höga halter av farliga ämnen. I de elektroniska produkterna hittades framför allt bly i lödningar och i mjuka plastsaker förekom farliga ämnen som bly och kortkedjiga klorparaffiner.

”Det är allvarligt att sommarprylar innehåller för höga halter av farliga ämnen. Även om en enskild vara ofta inte utgör en stor risk så bidrar de till vår exponering för kemiska ämnen. Många av de här varorna används nära kroppen och de här ämnena kan skada nervsystemet, är misstänkt cancerframkallande och kan göra det svårare att få barn”, säger Frida Ramström som är inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

I kontrollerna förekom flest brister i varor sålda på nätet, bland annat från några av de stora varuhuskedjornas webbutiker. Efter Kemikalieinspektionens kontroll slutade nästan samtliga företag att sälja de varor som innehöll för höga halter av farliga ämnen.

Så undviker du produkter med farliga ämnen

• Undvik att köpa varor från utländska marknadsplatser. Varorna säljs ofta av aktörer utanför EU och uppfyller ofta inte säkerhetskraven i EU-lagstiftningen.

• Köp varor av bra kvalitet, från kända varumärken och väletablerade företag.
Köp inte leksaker eller elektriska produkter som saknar CE-märke.
Köp inte varor som luktar starkt av kemikalier.

• Fråga butiken om varan du tänker köpa innehåller något särskilt farligt ämne. Om du har köpt en vara som du misstänker innehåller farliga kemikalier, kontakta i första hand företaget du har köpt den av och i andra hand Kemikalieinspektionen.

Källa: Kemikalieinspektionen