Radar · Migration

Jämställdhetsmyndigheten: Flyktingar från Ukraina utnyttjas i prostitution

6 400 000 miljoner människor har flytt från kriget i Ukraina, enligt de senaste siffrorna från UNHCR.

Ukrainska kvinnor som flytt kriget utnyttjas i prostitution i Sverige, skriver Jämställdhetsmyndigheten i sin nya lägesanalys.
– Risken för sexuell exploatering ökar då majoriteten av de som är på flykt är kvinnor och barn, säger Tove Stenqvist, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Ukrainska kvinnor som flytt kriget utnyttjas i prostitution i Sverige. Det skriver Jämställdhetsmyndigheten i sin nya lägesanalys Ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt.

– Situationen kräver en uthållighet av både myndigheter och frivilligorganisationer. Vi kan se att det finns en efterfrågan av att exploatera människor från Ukraina, säger Tove Stenqvist, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

6 400 000 miljoner människor har flytt från kriget i Ukraina. varav de flesta, nio av tio, är kvinnor och barn, enligt de senaste siffrorna från UNHCR.

Jämställdhetsmyndigheten är den myndighet som samordnar det nationella arbetet i frågan.

Myndigheten skriver i lägesanalysen att det finns flera utmaningar med att nå de människor som kommer från Ukraina med rätt stöd, och lyfter fram att det bland annat är svårt för kommuner och deras socialtjänster att veta vilka som uppehåller sig i kommunen när personer från Ukraina hämtats av privatpersoner eller frivilligorganisationer.

– Vi har därför satsat på att nå ut med information om hur viktigt det är att registrera sig hos Migrationsverket. Det finns även en risk för desinformation för att försöka vilseleda människor på flykt. Det är en metod som förövare delvis brukar ta till för att potentiella offer för människohandel inte ska veta hur de söker skydd eller tillgodogör sig sina rättigheter, säger Tove Stenqvist.

Stjälper mer än hjälper

Jämställdhetsmyndigheten trycker också på att det är viktigt att de som kommer till Sverige ska ”registrera sig hos Migrationsverket omedelbart efter ankomst till Sverige”.

Något som man drog lärdom av ifrån flyktingvågen 2015 då man blev varse att ett privat engagemang ibland kan skada mer än vara till nytta för de behövande.

– Detta exemplifieras av hur sociala medier används för att samla hjälpinsatser till behövande ukrainska medborgare. Ett exempel är de hjälpgrupper som finns på sociala medier, där det annonseras om exakt vilka personer som bor i de olika boendena, på vilka adresser de bor och vad de behöver hjälp med, säger Tove Stenqvist.

– Vem som helst kan anmäla sig för att hjälpa de behövande, vilket riskerar att öka deras utsatthet beroende på intentionerna hos de personer som anmäler sig vilja bistå, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV