Radar · Miljö

Ett första grönt ljus för EU-lag som ska stoppa avskogning

Nedbrunnen regnskog i Amazonas.

Det lagförslag som ska få bukt med EU-invånarnas bidrag till skövling och utarmning av skog har nu fått ett första grönt ljus. Det är EU-parlamentets handelsutskott som ställt sig positiva till en rapport av den svenska EU-parlamentarikern Karin Karlsbro (L).

När EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans presenterade det lagförslag som ska få bukt med den globala skogsskövlingen kallade han det för banbrytande. Förslaget skulle inte bara angripa den illegala skövlingen, utan omfatta all skog som degraderats eller avskogats efter den 31 december 2020.

Förslaget fick överlag ett positivt mottagande av miljörörelsen, även om flera organisationer velat se en skärpning. Men Sverige har i Europeiska rådet varit kritiska, bland annat för att förslaget förutom avskogning också riktar in sig på att förhindra skogsutarmning, vilket man från svenskt håll befarar ska påverka hur Sverige ska kunna bedriva skogsbruk.

– Det ska inte detaljregleras av Bryssel, sa landsbygdsminister Anna-Carin Säterberg (S) i februari när hon intervjuades av Sveriges Radio apropå förslaget.

Desto bättre mottagande har det initialt fått av EU-parlamentet. EU-parlamentarikern Karin Karlsbro är handelsutskottets huvudförhandlare för förslaget och ser det som en bra utgångspunkt.

– Liberalerna, till skillnad från regeringen, anser att skogsutarmning behöver inkluderas i förslaget för att det ska vara effektivt nog men att definitionerna däremot behöver se till att ta i beaktning att hållbart skogsbruk ser olika ut i olika typ av skog i världen, säger hon i ett uttalande.

"EU ska sätta höga krav"

Definitionerna är däremot inget som handelsutskottet arbetar med, som istället har ansvar över de delar av förslaget som rör just handeln med länder utanför EU. Där vill Karin Karlsbro bland annat se förbättringar för att inte handeln med fattigare länder ska drabbas.

– Om EU ska sätta höga krav på vad som får importeras, och det borde vi göra, så måste vi också satsa resurser på att hjälpa producenter och fattiga länder att kunna leva upp till kraven, säger Karin Karlsbro.

Hur definitioner av till exempel skogsutarmning ska se ut är något som kommer att behandlas av parlamentets miljöutskott. Omröstning i hela parlamentet väntas i juni eller september. Efter det väntar förhandlingar med EU-kommissionen och EU-rådet.

Mellan 1990 och 2008 stod EU:s konsumtion för runt 10 procent
av den globala avskogningen, enligt en uppskattning från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

Läs mer: 

Vår aptit på varor skövlar regnskog ska stoppas med nytt EU-förslag

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV