Nyheter

Sverige bistår vid återuppbyggnad av Ukraina

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll håller pressträff om uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige ska hjälpa Ukraina med att bland annat förebygga skador inom strålsäkerhetsområdet. Regeringen ska i morgon fatta beslut om nya stöd som rör miljön och strålsäkerheten i Ukraina. Det säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) på en pressträff.

Rysslands invasion har bidragit till stora skador både för Ukrainas människor och miljö, säger Strandhäll. Till exempel har flertalet kärnkraftverk i Ukraina ockuperats av ryska styrkor.

Hon säger att regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ytterligare stärka det pågående stödet till och samarbetet med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet.

– Det är viktigt att både förebygga och ta hand om eventuella utsläpp. Strålsäkerhetsmyndigheten har hög kompetens och erfarenhet inom området i Sverige och utomlands, säger Strandhäll.

Dessutom ska regeringen ge i uppdrag åt Naturvårdsverket att identifiera och redovisa inom vilka områden myndigheten kan bidra till återuppbyggnaden av olika samhällsfunktioner i Ukraina.

– Det kan handla om sådana saker som sanering av utsläpp, avfallshantering eller till exempel vattenrening, säger Strandhäll.

Hon säger att det är viktigt att vara lyhörda för vilken hjälp Ukraina efterfrågar.