Glöd · Debatt

”Kräv maxgräns på åtta timmar för djurtransporter i EU”

En lastbil full med hönsburar har vält, flera burar har ramlat av och några hönor får lite ljus och luft.

I  dag röstar EU-parlamentet om förbättrade regler för djurtransporter i EU. Förslagen har arbetats fram under det senaste året och ska ligga till grund för EU:s kommande lagstiftning. Pär Holmgren och Elisabeth Falkhaven anser att reglerna behöver förändras – men att EU-parlamentets förslag inte räcker till. De vill att Sverige ska gå före och kräva en maxgräns på 8 timmar för alla djurtransporter i EU.

DEBATT Varje år transporteras miljontals djur på Europas vägar och över vatten. Tusentals mister livet under fruktansvärda förhållanden i fordon som inte kan garantera säkerheten för de djur som transporteras. Fasansfulla bilder visar djur som vanvårdas och trängs i färd mot döden. Hundratusentals kalvar fraktas årligen på dygnslånga färder från Irland till kontinenten, utan tillräckligt med vatten och mat. Somliga bara ett par veckor gamla. Vi har otaliga bevis för hur djur utnyttjas för kortsiktiga ekonomiska intressen.

Med mänskligt nyttjande av djur följer alltid ett moraliskt ansvar att respektera djuren som kännande varelser och minska känslor av stress, rädsla och lidande. Detta är grundstenar i den svenska djurskyddslagen. Också i EU:s fördrag framgår att EU-politiken bör ta hänsyn till djuren som kännande varelser.

Men verkligheten ser tyvärr annorlunda ut. Sedan 2007 har EU-kommissionen blivit varse fler än 200 överträdelser mot gällande regelverk om djurtransporter. Trots det har inte kontrollerna varken förändrats eller blivit fler, och utan kännbara konsekvenser för medlemsländerna har man inte lyckats vända utvecklingen. Tvärtom ökar antalet transporter av levande djur i EU, också långdistanstransporterna.

För att vända på den här utvecklingen har EU-parlamentets särskilda utskott för djurtransporter under ett och ett halvt året arbetat fram ståndpunkter och krav för hur lagstiftningen måste förändras. I dag är det dags för omröstning.

Det är ett stort steg i positiv riktning att EU-parlamentet äntligen konstaterar att djurtransporterna i dag är ohållbara, och att det övergripande målet är att göra resorna inom EU så korta som möjligt. Det här är viktigt eftersom längden på resorna är den enskilt viktigaste faktorn som leder till ökat lidande och stress för djuren. Det är också bra att hela parlamentet nu ställer sig bakom ett förbud för transporter av de känsligaste djuren med svaga immunsystem som inte klarar av längre transportsträckor.

Men vi gröna är inte nöjda och har därför lagt ändringsförslag om att alla djurtransporter längre än 8 timmar ska totalförbjudas. Redan i dag finns en generell regel om åtta timmar – men i praktiken är undantagen och kryphålen så många att den är verkningslös.

Det förslag vi presenterade föll i omröstningarna i utskottet, bland annat på grund av  svenske Peter Lundgren (SD) som röstade mot. Nu har vi en ny chans när hela EU-parlamentet tar ställning. Därutöver kräver vi även en maxgräns om 24 timmar för djurtransporter till havs. De skräckscener som utspelade sig på Medelhavet när nästan 3 000 kor fastnade i ett fraktfartyg i tre månader får aldrig upprepas. Vi kräver också exportstopp till länder som inte lever upp till EU:s krav. Vi förväntar oss att alla svenska EU-parlamentariker ställer sig bakom våra krav.

Vi behöver ett systemskifte där vi hittar vägar framåt för att i större utsträckning transportera och exportera kött istället för levande djur. Vi vill därför underlätta för småskaliga, lokala och mobila slakterier. Det är på tiden att fler politiker ser hur framtidens jordbrukspolitik bör främja det småskaliga lantbruket istället för djurindustrin, en övergång till en mer växtbaserad livsmedelsproduktion men också en förbättrad djurhållning.

Här är EU är en viktig arena, för djuren, men också för det svenska lantbruket.

Sverige har i europeisk och internationell jämförelse ett gott djurskydd. Men det finns brister även i Sverige och rum för många förbättringar, som på lång sikt kommer att vara positivt för det svenska lantbrukets konkurrenskraft. EU-parlamentet har nu chansen att säga sitt, efter det är det upp till medlemsländernas regeringar att driva på för att höja ambitionen för EU:s minimiregler. Här förväntar vi oss att regeringen tar på sig ledartröjan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV